Aktualnosci

Published on 19 grudnia, 2016 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Skrzypnem

Profilaktyka w wychowaniu regionalnym w kl. VI

w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem

 Od stycznia do grudnia 2016r. przeprowadzono 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były w roku szkolnym 2015/2016 oraz obecnie w roku szkolnym 2016/2017. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów.

 Tematyka zajęć obejmowała:

 • wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach,
 • tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,
 • naukę śpiewu, elementów tańca,
 • poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje)
 • poznanie literatury regionalnej
 • poznanie twórców ludowych
 • kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur
 • zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu
 • wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania  wolnego czasu bez  stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, sztuki plastyczne, teatralne)
 • nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające,
 • stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności z własne wybory i decyzje.

 W ramach zajęć uczniowie:

 • oglądali filmy związane z tematyką zajęć ,
 • przygotowywali prezentacje na temat strojów regionalnych, zwyczajów i obrzędów, architektury regionalnej,
 • poznawali elementy tańca góralskiego,
 • opracowali przedstawienie po góralsku: „Chodzenie ze Śmierzteckom” – obrazujące obrzędy i zwyczaje wielkopostne
 • przygotowali kolędników po góralsku:  które (jak co roku) będzie wystawione na opłatku wiejskim, dla społeczności lokalnej oraz w Domu Seniora „Tatrzańska Jesień” w Skrzypnem,
 • w grupach malowali wybrane zwyczaje, obrzędy góralskie, które były elementami dekoracji szkoły na Gminny Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. A. Kudasika i B. Werona
 • odbyła się wycieczka do Zakopanego, program której obejmował zwiedzanie:

        Muzeum Tatrzańskiego

        Muzeum Stylu Zakopiańskiego „Inspiracje”

        Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba”

        Cmentarz na „Pęksowym Brzyzku” oraz Stary Kościółek

        Sanktuarium na Krzeptówkach

        zabudowa najstarszej ulicy Zakopanego – ul. Kościeliskiej

        wyjazd i zjazd kolejkami na Gubałówkę i Butorowy Wierch oraz spacer Pasmem Gubałowskim

        odbyło się spotkanie z twórcą ludowym – rzeźbiarzem p. Władysławem Zacharą.

 Monika Peciak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑