Aktualnosci

Published on 26 maja, 2017 | by Katarzyna

0

Domowi Detektywi w Bańskiej Wyżnej

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ZSPiG w Bańskiej Wyżnej został przeprowadzony Program Profilaktyki Uniwersalnej pn. „Domowi Detektywi”.

Program Domowych Detektywów „ Jaś i Małgosia na tropie” jest polską wersją amerykańskiego projektu Northland opracowanego przez University of Minnesota oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i krakowską firmę „Psychologos”, znajduje się na liście programów zalecanych do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem programu jest:

– opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol,

– ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

W naszej szkole Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” realizowany był przez uczniów klasy IV i VI szkoły podstawowej od marca do maja 2017 roku pod kierunkiem pana Jana Ziętala. Realizację projektu wspierała dyrektor szkoły pani Urszula Krupa.

Program składał się z 6 lekcji oraz wieczoru Jasia i Małgosi. Praca i udział w programie uczniów, rodziców, nauczycieli opiera się na czterech zeszytach zawierających dowcipne komiksy i zadania dla drużyn domowych (uczniowie i rodzice) oraz pracy na zajęciach szkolnych drużyn uczniów( liderzy ich zastępcy i członkowie). Uczniowie wykonali plakaty dotyczące sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. W klasie sporządzili gazetkę ścienną dotyczącą programu. Przeprowadzili ankiety wśród rówieśników i osób dorosłych dotyczące kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

Wszystkie działania w zakresie Programu Domowych Detektywów zostały zaprezentowane i omówione na podsumowującym program Wieczorze Jasia i Małgosi, w którym wzięli udział rodzice, uczniowie, realizator programu i pani dyrektor. Uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe za wzorową pracę i udział w programie. Wszystko odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze.

Tekst i zdjęcia: ZSPiG Bańska Wyżna


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑