Aktualnosci

Published on 22 czerwca, 2017 | by Katarzyna

0

Domowi Detektywi w ZSPiG w Bańskiej Niżnej

Domowi Detektywi – realizacja programu w ZSPiG w Bańskiej Niżnej

Program „Domowi Detektywi” był realizowany przez uczniów klasy piątej i szóstej szkoły podstawowej w Bańskiej Niżnej oraz ich opiekunów: rodziców i wychowawców.

Głównym celem programu było opóźnienie momentu inicjacji alkoholowej, a jeśli już miała ona miejsce – ograniczenie częstości picia alkoholu przez młodych ludzi. Realizacja projektu trwała łącznie około 6 tygodni. Uczniowie wybrali liderów, którzy następnie zostali przygotowani  przez nauczycieli do prowadzenia fragmentów zajęć profilaktycznych w klasie i zachęcania swoich kolegów do aktywnego udziału w programie. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli i liderów wprowadziły uczniów w tematykę kolejnych czterech zeszytów przeznaczonych do wspólnej pracy Domowych Drużyn, tworzonych przez uczniów i rodziców (lub innych dorosłych opiekunów). Domowe Drużyny czytały każdy zeszyt, wykonując opisane w nim zadania, a następnie wypełniały dołączoną do zeszytu Kartę Wyników. Potwierdzała ona wykonanie zadań przez Drużynę i przekazywana była przez ucznia nauczycielowi. Część domowa programu miała ułatwić rodzicom rozmowy z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu i wzmocnić takie zachowania i postawy rodziców, które mogą potencjalnie chronić dzieci i ograniczyć próby sięgania po alkohol.
Program zakończyło wykonanie gazetek ściennych dotyczących programu oraz plakatów propagujących zdrowy styl życia.

Pomyślna realizacja programu w dużej mierze zależała od zaangażowania uczniów i rodziców. Dlatego motywowanie do udziału w programie obecne było  w czasie  zajęć lekcji wychowawczych w klasie czy pracy Domowych Drużyn (Karty Wyników). Rolę szkolnych koordynatorów programu pełnił wychowawca klasy V mgr Krzysztof Cierniak i wychowawca klasy VI mgr Marcin Bryniarski.

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑