Aktualnosci

Published on 15 maja, 2017 | by Katarzyna

0

Domowi Detektywi w ZSPiG w Skrzypnem

 • „WIECZÓR JASIA I MAŁGOSI” podsumowaniem programu profilaktycznego
  w ZSP i G w Skrzypnem

  W naszej szkole w II okresie roku szkolnego 2016/2017 został przeprowadzony  PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”.  Zaangażowani zostali do udziału w tym projekcie uczniowie klas IV (11 uczniów) i V (21 uczniów)  wraz ze swoimi rodzicami. Szkoła pracowała na materiałach profilaktycznych przekazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. W czasie realizacji programu wykorzystywane były  cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy uczniów. Każdy z zeszytów zawierał jeden komiks i związane z nim trzy zadania oraz uwagi dla rodziców. Bohaterami komiksów była para młodych detektywów: Jaś i Małgosia, którzy prezentowali modelowe zachowania
  i postawy wobec alkoholu.

  Głównymi celami programu są:

  • opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów
  • ograniczanie częstości picia alkoholu przez uczniów
  • zmniejszanie intencji uczniów dotyczącej picia alkoholu w przyszłości
  • ograniczenie postawy pro- alkoholowej uczniów
  • zwiększanie wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież

  W programie porusza się następujące tematy:

  • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
  • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
  • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

  Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy  chętnie pracowali z przygotowanymi materiałami, ale też tworzyli własne. Ważna była integracja zespołów klasowych, wspólna praca, odpowiedzialność za przygotowywane zadania. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z rodzicami, czego efektem były systematycznie wypełniane tygodniowe ,,Karty wyników Domowych Detektywów”

  Na zajęciach zostały realizowane były wszystkie tematy zgodnie z założonym harmonogramem. Widoczne efekty pracy z uczniami:

  • uczniowie bardzo aktywnie włączali się do pracy w grupach, uczestniczyli w pogadankach, wykazywali się dużą kreatywnością;
  • doskonalili umiejętności własnej prezentacji, dokonywania właściwych wyborów, oceny zachowań swoich rówieśników oraz uczyli się postawy asertywnej.

  Rezultaty programu:

  integracja grupy;

 • aktywizacja zespołu, wdrażanie do pracy zespołowej;
 • poznanie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu;
 • poznanie wpływu alkoholu na organizm  człowieka  (mózg, serce, żołądek, wątrobę);
 • prawdy i mity na temat alkoholu
 • poznanie siły i mechanizmów nacisku grupy rówieśniczej na jednostkę;
 • nauka asertywnej odmowy;
 • propagowanie form pożytecznego spędzania wolnego czasu w towarzystwie rówieśników i rodziców oraz zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem i presją rówieśników;
 • wskazywanie i utrwalanie wzorów zdrowego stylu życia.

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w ZSP i G w Skrzypnem odbyło się podsumowanie programu profilaktyki alkoholowej DOMOWI DETEKTYWI. Podsumowanie zostało zorganizowane przez wychowawców klas p. Annę Waluś i p. Izabelę Mierzyńską- Zaczyńską, rodziców i uczniów.

Uczniowie  przedstawili krótkie podsumowanie prowadzonych przez siebie działań. Wszyscy zebrani mogli podziwiać wykonane przez uczniów plakaty propagujące życie bez alkoholu, przedstawiające prawdy i mity o alkoholu oraz wymownie obrazujące konsekwencje spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież.  Po prezentacjach przygotowanych przez poszczególne zespoły wszyscy uczestnicy programu zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Wszyscy uczniowie zostali uhonorowani pamiątkowym dyplomem potwierdzającym ich udział w programie profilaktycznym. Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek.

Ten wspólnie spędzony czas na długo zapisze się w naszej pamięci, zwłaszcza, że integrował tych, którzy  włączali się do realizowania tego programu: rodziców, uczniów i wychowawców.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za zainteresowanie i zaangażowanie!

mgr Izabela Mierzyńska – Zaczyńska

mgr Anna Waluś


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑