Aktualnosci

Published on 8 lutego, 2018 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy przy ZSPiG w Bańskiej Niżnej

Od stycznia do grudnia 2017r. realizowaliśmy zadania projektu „Świetlica środowiskowa”, którego głównym celem jest działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży. Wzmacniając rolę opiekuńczo- wychowawczą szkoły nauczyciele SP w Bańskiej Niżnej umożliwili uczniom, wzięcie udziału w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach, zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w soboty.

Panie: Dorota Rokicka i Urszula Grochulska oraz Anna Sichelska – prowadziły koło plastyczne. Na zajęcia  uczęszczało 10 uczniów klas młodszych. Najważniejszym celem była dbałość o wszechstronny rozwój osobowości dzieci poprzez działalność plastyczną. Działania skierowane były na rozwijanie postaw twórczych, kształtowanie kultury estetycznej i wrażliwości, umiejętności współdziałania w grupie, poznawanie różnych technik plastycznych oraz poznanie właściwych sposobów spędzania czasu wolnego. Szczególną wagę przywiązywano do podtrzymywania tradycji świątecznych.. Zajęcia odbywały się w okresach poprzedzających święta Wielkanocne i Boże Narodzenie. Dzieci wykonywały ozdoby takie jak: bombki, stroiki, świeczniki i inne ozdoby, które zaprezentowały uczniom i rodzicom na kiermaszach świątecznych. Dzieci chętnie  i w aktywny sposób uczestniczyły w organizowanych zajęciach. Rozwijanie zainteresowań i działania plastyczne pozytywnie wpłynęły na samoocenę dzieci.

Zajęcia z malarstwa na szkle prowadziła Pani Irena Topór. W pierwszej połowie roku odbyło się 6 spotkań (9godzin). W drugiej połowie roku zajęcia odbywały się w miarę systematycznie raz w tygodniu (21 godzin). W zajęciach uczestniczą uczniowie klas młodszych . Na spotkaniach uczniowie uczyli się techniki malowania na szkle, doskonalili ją. Tematem prac byli ulubieni bohaterowie lektur, bajek, filmów dla dzieci itp.. W tym roku szkolnym niektórzy uczniowie malowali już obrazki na kiermasz świąteczny – bożonarodzeniowy (szopkę, aniołki) oraz obrazki według własnego pomysłu lub szablonu dla babci i dziadka, Panią Jesień. Młodsi nadal doskonalą technikę malowania.

W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy koła filatelistycznego przygotowywali się  do 55 Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „Górny Śląsk – to nie tylko przemysł”.

„Koło sportsmenów” prowadził Pan Rafał Gąsior.  W roku 2017 w ramach zajęć z koła „Sportsmenów” odbywały się zajęcia sportowe, w formie pozalekcyjnych spotkań oraz popołudniowych wyjazdów sportowo-rekreacyjnych. Były to:

– wyjazd na narty do Małego Cichego,

– cykl wyjazdów na łyżwy na lodowisko na nowotarskim Rynku,

– cykl zajęć sportowych na „dużej” sali gimnastycznej w Maruszynie Dolnej,

– wycieczka kolarska ścieżkami rowerowymi 60km,

– Mikołajkowy szkolny turniej tenisa stołowego.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach; łącznie zaangażowało się około 30 uczniów. Myślę, że w kolejnym roku również będzie zainteresowanie taką inicjatywą.

Nauczyciele oraz dzieci serdecznie dziękują Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, dzięki któremu zajęcia były bardziej atrakcyjne.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑