Aktualnosci no image

Published on 1 lutego, 2017 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej przy ZSPiG w Bańskiej Niżnej

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu „Świetlica środowiskowa 2016”,
dofinansowanego z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szaflarac
 

            Od stycznia do grudnia 2016r. realizowaliśmy zadania projektu „Świetlica środowiskowa”, którego głównym celem jest działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży. Wzmacniając rolę opiekuńczo- wychowawczą szkoły nauczyciele ZSPiG w Bańskiej Niżnej umożliwili uczniom, wzięcie udziału w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach, zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w soboty. W przedsięwzięciu wzięło udział pięcioro nauczycieli. Poniżej przedstawiono opis czynności, które zrealizowano w ramach projektu.

            Panie: Dorota Rokicka i Urszula Grochulska – prowadziły koło plastyczne. Najwięcej spotkań odbyło się przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, kiedy to dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby świąteczne. Na tę okoliczność zostały zakupione różne materiały i przybory plastyczne. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączają się w te działania i z radością prezentowały wykonane prace przed swoimi szkolnymi kolegami, nauczycielami oraz rodzicami. Tego rodzaju zajęcia rozwijają nie tylko inwencję twórczą dziecka, ale wnoszą również wiele radości i pomysłowości.

            Zajęcia z malarstwa na szkle prowadziła Pani Irena Topór, spotkania odbywały się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Uczestniczyli w nich głównie uczniowie młodszych klas. Celem zajęć była nauka i doskonalenie techniki malowania na szkle. Uczniowie przedstawiali na szkle piękno najbliższej okolicy, swoja rodzinę, zainteresowania i ulubionych bohaterów przeczytanych lektur.

            W roku szkolnym 2016/2017 uczestnicy koła filatelistycznego przygotowywali się  do 54 Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”.

            „Koło sportsmenów” prowadził Pan Rafał Gąsior.  W roku kalendarzowym 2016 odbywały się wyjazdy narciarskie oraz gry zespołowe.  Były to zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w godzinach popołudniowych, w które zaangażowało się ok. 30 uczniów z naszej szkoły.

            Projekt „Świetlica środowiskowa” był od początku szeroko promowany.  Prace plastyczne uczniów, gazetki tematyczne stanowiły barwną i oryginalną dekorację klas lekcyjnych i korytarzy szkolnych. Pan Rafał Gąsior, opiekun „Koła Sportsmenów”, stworzył dokumentację fotograficzną.

            Nauczyciele oraz dzieci serdecznie dziękują Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, dzięki któremu zajęcia były bardziej atrakcyjne.

Bańska Niżna, 31.01.2017r.

Jolanta Stolarczyk


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑