Aktualnosci no image

Published on 9 kwietnia, 2015 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w Bańskiej Niżnej w 2014r.

Sprawozdanie z realizacji działań projektu „Świetlica środowiskowa 2014″, dofinansowanego z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach

Od stycznia do grudnia 2014 r. odbywał się szósty cykl projektu „Świetlica środowiskowa”, którego głównym celem jest działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży. Wzmacniając role opiekuńczo- wychowawczą szkoły nauczyciele ZSPiG w Bańskiej Niżnej umożliwili wszystkim uczniom, zwłaszcza tym z rodzin zaniedbanych, wzięcie udziału w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach, zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w soboty. W przedsięwzięciu wzięło udział sześć nauczycielek i jeden nauczyciel, zaangażowani w rozmaite działania twórcze, artystyczne i sportowe. Poniżej przedstawiono opis czynności, które zrealizowano w ramach projektu.

Panie: Dorota Rokicka i Urszula Grochulska- Kolasa kontynuowały opiekę nad istniejącym od wielu lat kołem plastycznym. Na te zajęcia uczęszczały głównie dzieci ze szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po l godzinie zegarowej a w okresie przedświątecznym po 2 godziny. W sumie odbyły się 33 spotkania. Uczennice i uczniowie poznawali różnorodne techniki plastyczne, uczyli się współpracy w grupie, brali udział w konkursach plastycznych. Jak każdego roku zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny. Dzieci przygotowały różnorodne ozdoby świąteczne, które zostały sprzedane uczniom naszej szkoły i rodzicom. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach artystycznych.

Podobną ideą cechują się zajęcia „Malarstwo na szkle” pod opieką pani Ireny Topór. W drugim półroczu roku szkolnego 2013/14 w tych zajęciach uczestniczyli przede wszystkim uczniowie klasy V i II ze szkoły podstawowej. Wykonali prace związane z tradycjami wielkanocnymi na Podhalu oraz wybrane stacje drogi krzyżowej. Młodsi uczniowie malowali bohaterów lektur i krajobrazy Polski. Odbyło się 2! jednogodzinnych spotkań. W roku szkolnym 2014/15 uczestnikami koła byli uczniowie klasy trzeciej. Odbyło się 11 spotkań jedno- lub dwugodzinnych. Uczniowie doskonalili technikę malowania na szkle. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

 • odpowiedzialność bycia razem — „Pamiętnik Blumki” – postać Janusza Korczaka
 • być z kimś, to być dla kogoś – „Wojtek spod Monte Cassino”
 • mali bohaterowie są wśród nas – wiersze znanych polskich poetów.

Oprócz tego uczniowie przedstawiali krajobraz lasu najbliższej okolicy, tradycje bożonarodzeniowe na

Podhalu. Malowali ulubione postacie baśniowe, a także swoje zwierzątka.

Kolo muzyczno- teatralne to wspólne działanie pań: Anny Sichelskiej i Ewy Groblickiej. Działalność ta rozwija zainteresowania i uzdolnienia muzyczne i teatralne dzieci i młodzieży. Próby przedstawień odbywały się przed ważnymi uroczystościami szkolnymi i pozaszkolnymi. Odbyło się 15 spotkań. Młodzi artyści przygotowali pod czujnym okiem opiekunek scenografię, charakteryzację, muzykę i teksty następujących przedstawień okolicznościowych i akademii szkolnych: szkolne i wiejskie jasełka pt. „Betlejemska droga”, szkolny projekt pt. „Jestem z wami! Jan Paweł II- radosny autorytet”, szkolne obchody Święta Konstytucji III Maja, szkolne jasełka zatytułowane „Kolęda domowa”. Dziewczęta i chłopcy z chórku szkolnego uświetnili te uroczystości stosownymi pieśniami i piosenkami, także kolędami i pastorałkami. Dnia 6 listopada 2014 r., zgodnie z wieloletnią już tradycją, grupa uczennic i uczniów reprezentowała szkołę podczas VI Koncertu Pieśni Patriotycznej, z okazji 96. Rocznicy Odzyskania niepodległości przez Polskę, który odbył się w nowotarskim MOK-u. Występ na dużej scenie był bardzo udany i pozostawił moc wrażeń szczególnie u debiutujących uczniów klasy II ze szkoły podstawowej.

W roku 2014 odbyło się 19 jednogodzinnych spotkań koła filatelistycznego, którego opiekunką jest od początku jego istnienia pani Jolanta Stolarczyk. Praca była skierowana przede wszystkim na przygotowaniu uczniów do Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „Gniezno – Poznań , tu Polska się zaczęła”. 5 kwietnia 2014 roku szkoła, a wiec i koło filatelistyczne było współorganizatorem małopolskiego etapu tego konkursu. Wyniki tego etapu są następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. Jan Bielecki -III m
 2. Antoni Cierniak – IV m
 3. Sebastian Rusnak – VIII m

GIMNAZJUM

 1. Klaudia Cieślikowska-II m
 2. Katarzyna Babiarz – III m
 3. Ilona Bartoszek – VIII m

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 1. Paweł Łukaszczyk – II m
 2. Rafał Piszczór- III m
 3. Hubert Babiarz-IV m

Koło zdobyło cenne filatelistyczne nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez czasopismo „Filatelista”. Należało rozwiązać Krzyżówkę filatelistyczną oraz wykreślankę zawierającą hasła związane z filatelistyką. Ponadto należało wyjaśnić znaczenie hasła otrzymanego po wykreśleniu wskazanych wyrazów. Czworo uczniów wystawia swoje eksponaty na wystawach filatelistycznych. Wykonane eksponaty mają następujące tytuły: „Kajakiem z Bańskiej Niżnej do Morza Bałtyckiego”, „Moje podwórko”, „W gospodarstwie moich rodziców” i „Moja mała i duża Ojczyzna”.

W roku kalendarzowym 2014 w ramach zajęć „Kolo sportsmenów” odbyło się 6 wyjazdów popołudniowych o charakterze sportowo- rekreacyjnym. Zimą były to zajęcia z łyżwiarstwa szybkiego i łyżwiarstwa figurowego na stadionie lodowym COS w Zakopanem oraz zajęcia z narciarstwa zjazdowego (Czerwienne- ski). Poza tym dzieci uczestniczyły w rozgrywkach mini-piłki nożnej w Skrzypnem oraz uczestniczyły i zajęły II miejsce w turnieju streetball dziewcząt o Puchar Burmistrza Nowego Targu, który odbył się na boisku „orlik’ przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu. Średnio około 15 osób brało bardzo chętnie udział w poszczególnych działaniach tego koła zainteresowań.

Projekt „Świetlica środowiskowa” był od początku szeroko promowany. Prace plastyczne uczniów, gazetki tematyczne stanowiły barwną i oryginalną dekorację klas lekcyjnych i korytarzy szkolnych. Pan Rafał Gąsior, opiekun „Koła Sportsmenów”, stworzył dokumentację fotograficzną a opiekunowie poszczególnych kół zainteresowań zamieszczają bieżące informacje na temat działań projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary oraz w „Tygodniku Podhalańskim”.

Dyrekcja szkoły.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑