Aktualnosci

Published on 8 stycznia, 2019 | by Katarzyna

0

Działalność Świetlicy środowiskowej w SP w Bańskiej Niżnej

Informacja z działalności pracy „Świetlicy” w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej

               W 2018 roku w ramach pracy „Profilaktycznej świetlicy środowiskowej” prowadzone były zajęcia: Sportsmenów oraz koła: malarstwa na szkle, plastyczne i filatelistyczne.

W ramach zajęć z koła „Sportsmenów” prowadzonych przez P. Rafała Gąsiora odbywały się zajęcia sportowe, w formie pozalekcyjnych spotkań oraz popołudniowych wyjazdów sportowo-rekreacyjnych. Były to:

  • wyjazdy na łyżwy na lodowisko na nowotarskim Rynku,
  • wyjazd na hulajnogi,
  • wycieczka kolarska ścieżkami rowerowymi,
  • Mikołajkowy szkolny turniej tenisa stołowego.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach; łącznie zaangażowało się około 30 uczniów.

Celem prowadzenia zajęć z malarstwa na szkle było wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, a szczególnie rozwijanie wrażliwości, zdolności manualnych i percepcyjnych, a także wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych. Uczestnictwo uczniów w zajęciach koła odbywa się na zasadzie dostępności. Uczniowie rozwijali umiejętność malowania na szkle, bądź zapoznawali się z nią. Często dzieci uczyły się od siebie nawzajem. Niektóre prace plastyczne uczniów- wysłane na konkurs- zostały wysoko ocenione. Także dzieci przygotowywały obrazki na kiermasze świąteczne w naszej szkole. Malowały przydrożne kapliczki, anioły, różnorodne motywy świąteczne, pisanki wielkanocne, gwiazdkowe impresje oraz obrazki o tematyce związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości.

Koło plastyczne stwarza warunki sprzyjające zorganizowanej aktywności uczniów, umacnia wiarę we własne siły i możliwości oraz pozwala cieszyć się dzieciom uzyskanym efektem. Głównym celem zajęć plastycznych było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności uczniów. Ponadto dzieci kształcą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi. Podstawowym założeniem koła plastycznego było przygotowanie świątecznych kiermaszów.

Uczestnicy koła filatelistycznego przygotowywali się do 56 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Turystyka przemysłowa Górnego Śląska”. Na etapie Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów uczeń klasy 3 gimnazjum Jakub Adamczyk zajął 3 miejsce.

Dzięki środkom pozyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogliśmy zakupić potrzebne materiały i przybory, które zostały wykorzystane w trakcie realizacji naszych zajęć. Dziękujemy Komisji za pomoc w realizacji zaplanowanych zadań.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑