Aktualnosci no image

Published on 20 stycznia, 2020 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w SP w Szaflarach

Rok 2019 był rokiem pełnym wyzwań dla wychowanków w świetlicy profilaktycznej. Odbywały się zajęcia o z zakresu wolontariatu, zajęcia plastyczne, ruchowe na świeżym powietrzu. Tematyka podejmowanych działań byłą ukierunkowana na rozwijanie empatii, integrację wewnątrz zespołu, bieżące i efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych i środowiskowych.

Na zajęciach artystycznych wykonano prace plastyczno-techniczne na konkurs „Bajkowa choinka” z takich materiałów jak: filc, wiklina, styropianowe i drewniane podkłady, drewno. Większość

W ramach wolontariatu podopieczni uczestniczyli w akcji Pola Nadziei. W nowym roku szkolnym uczniowie wykonali plakaty promujące akcję i pomogli w rozprowadzeniu cebulek żonkili na terenie szkoły.

Ponadto dzieci i rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach relaksacyjnych dla dzieci i rodziców prowadzonych metodą Weroniki Sherborne.

Wielość powyższych form pracy na zajęciach sprzyjała rozwijaniu kontaktów w grupie rówieśniczej, niwelowała przejawy agresji, niepożądane zachowania i emocje. W czasie zajęć szczególną uwagę zwracano na stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu kreatywności, zapewnieniu optymalnej kondycji psychicznej wychowanków, ukształtowanie postawy empatii, dostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb.

 

Bogumiła Jagoda

Anna Kowal

Lucyna Kopińska

Anna Wójcik-Wojeńska

Anna Żółtek


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑