Aktualnosci

Published on 10 stycznia, 2020 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej

w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej w  2019 roku

W ramach działalności świetlicy środowiskowej uczniowie klas I – VII Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej (89 uczniów) wzięli udział w dwudniowych warsztatach profilaktycznych na temat bezpiecznego zachowania w sieci. Uczyli się rozsądnego korzystania z portali społecznościowych, zachowania ostrożności i  czujności w nawiązywaniu kontaktów, poznali zagrożenia czyhające w internecie. Na zajęciach pracowali warsztatowo.

Po warsztatach przeprowadzonych z uczniami odbyło się szkolenie dla rodziców. Prowadząca zwróciła uwagę rodziców m.in. na potrzebę wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, co daje poczucie bezpieczeństwa, zachęcała do towarzyszenia dzieciom w internecie, a tym samym nadzoru nad treściami przeglądanymi przez dziecko. Ponadto rodzice mogli zapoznać się z najczęściej przeglądanymi przez dzieci treściami w internecie.

Warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców zostało przeprowadzone przez psychologa dziecięcego i sądowego.

Ponadto uczniowie uczęszczający na zajęcia filatelistyczne (8 uczniów) korzystali z materiałów dydaktycznych zakupionych na potrzeby zajęć filatelistycznych, które pozwoliły im zdobywać wiedzę o znaczkach i przygotowywać się do filatelistycznych konkursów.

W grudniu uczniowie przygotowali dekoracje świąteczne do sal szkolnych i na okna szkoły.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑