Aktualnosci

Published on 17 stycznia, 2019 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy w Bańskiej Wyżnej

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej w 2018 roku

Działalność świetlicy środowiskowej obywała się na pozalekcyjnych zajęciach artystycznych, zajęciach rozwijających zainteresowania kształtujące właściwe nawyki spędzania wolnego czasu oraz na spotkaniach z ciekawymi ludźmi. W poszczególnych działaniach brało udział około 20 uczniów z różnych klas, natomiast w spotkaniu z przewodnikiem tatrzańskim oraz ratownikiem TOPR brali udział wszyscy uczniowie – 82 uczniów.

Na zajęciach artystycznych uczniowie wykonywali prace plastyczne oraz dekoracje świąteczne. Zajęcia rozwijały wrażliwość artystyczną, kreatywność, rozbudzały wyobraźnię,   przede wszystkim pozwoliły na spędzanie wspólnego czasu. Wykonane przez uczniów prace wyeksponowane zostały na gazetkach naściennych oraz zdobiły szkolną choinkę.

W ramach działania świetlicy środowiskowej uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania kształtujące właściwe nawyki spędzania wolnego czasu. Celem spotkań było ukazanie możliwości spędzania wolnego czasu poprzez wspólne gry dydaktyczne i planszowe, które nie tylko są zabawą ale także rozwijają u dzieci myślenie.

Spotkanie z przewodnikiem tatrzańskim oraz ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego miało na celu zapoznanie z odpowiedzialnością pracy przewodnika tatrzańskiego oraz ratownika TOPR, a także zwrócenie uwagi na konieczność bezpiecznego zachowania się w górach. Uwagę wszystkich natychmiast zwrócił sprzęt jaki przewodnik rozłożył na sali gimnastycznej. Uczniowie dowiedzieli się kim jest przewodnik tatrzański, czym się zajmuje i najważniejsze – jak można zostać przewodnikiem! Pan Piotr pokazał  wiele ciekawych zdjęć z  wypraw  i wspinaczek górskich.  Niezwykle interesujące dla dzieci było poznawanie sprzętu potrzebnego do asekuracji w czasie wspinaczek i wycieczek wysokogórskich. Uczniowie mieli  również możliwość dowiedzieć się co to jest SKI TOURING i zobaczyć narty, wiązania i buty potrzebne do uprawiania tego ciekawego sportu.

Urszula Krupa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑