Aktualnosci

Published on 24 stycznia, 2019 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy w Maruszynie Górnej

Sprawozdanie z realizacji projektu dofinansowanego z GKRPA

„Tenis stołowy – zabawa i rozwój”

Cele projektu:

Rozwijanie zainteresowań uczniów, wykorzystanie popularnych dyscyplin sportowych do promowania pozytywnych wzorców zachowań.

– kształtowanie umiejętności sportowych

– właściwe gospodarowanie wolnym czasem

– dostęp do bazy i sprzętu sportowego

– kształtowanie umiejętności organizacyjnych i aktywizowanie uczniów do samodzielnych inicjatyw

 

Nasz projekt miał charakter aktywizujący uczniów w zakresie kultury fizycznej i propagowania sportów całego życia oraz rozwijania ich zainteresowań. Zaangażowany w jego realizację był dyrektor Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej oraz nauczycielka wychowania fizycznego – pani Joanna Hajda.

W ramach projektu klasy uczniowie naszej szkoły organizowali wewnętrzne turnieje klasowe, a zwieńczeniem zmagań był grudniowy Szkolny Turniej Mikołajkowy. Prowadzone też były tabele turniejowe i zestawienia meczy tenisowych. Podczas zmagań sportowych uczniowie kształtowali swoje umiejętności tenisowe oraz otrzymywali wskazówki jak właściwie zagospodarowywać swój wolny czas. Poprawie uległ też dostęp i stan naszej bazy sportowej. Dzięki dofinansowaniu z GKRPA w ramach projektu zakupiliśmy dodatkowy stół tenisowy oraz wyposażenie: lepszej jakości rakiety, siatki i piłeczki.

Uczniowie uczestniczyli też w sfinansowanym całkowicie ze środków GKRPA wyjeździe do klubu sportowego Gorce w Nowym Targu. Mieli tam okazję trenować pod okiem profesjonalistów i zmierzyć się z zawodnikami o bardzo wysokich nieumiejętnościach. Dzięki temu, biorąc przykład i obserwując najlepszych, sami również podnosili swoje umiejętności.

Pozyskany sprzęt, jak i efekty wychowawcze oraz dydaktyczne projektu GKRPA służą nieprzerwanie rozwojowi naszej społeczności szkolnej z czego jesteśmy dumni i za co jesteśmy wdzięczni.

 

Sporządził: K. Kuźmiński


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑