Aktualnosci

Published on 12 czerwca, 2018 | by Katarzyna

0

Dzień Dziecka w SP w Bańskiej Wyżnej

SPRAWOZDANIE

z  realizacji zadania: organizacji imprezy: „Dzień Dziecka – turnieje i rozgrywki sportowe w ramach Kampanii 'No Promil – No Problem’ lub 'Zachowaj Trzeźwy Umysł’” określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach

 

W Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej dnia 30.05.2018r. zorganizowano Dzień Dziecka pod hasłem zdrowia i profilaktyki. W ramach tej imprezy profilaktyczno-sportowej zorganizowano dla dzieci i młodzieży szkolnej  warsztaty z pierwszej pomocy przed medycznej, gry i zabawy oraz rozgrywki sportowe. Dla matek i starszych uczennic przeprowadzona została kampania profilaktyki raka piersi.

W imprezie uczestniczyło około 110 uczniów i 30 matek.

Założone cele zostały zrealizowane.

 

Przebieg imprezy:

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej odbyły się w

podziale na trzy grupy: klasy I i III ; klasy IV,V i II oraz klasy VII, IIG i IIIG. Warsztatami tymi objęta była grupa około 90 uczniów. Zajęcia w formie warsztatów przeprowadzone były przez ratowników medycznych. Na warsztatach uczniowie korzystali z filmów instruktażowych, ćwiczyli na fantomach, mieli okazję zobaczyć karetkę pogotowia z jej pełnym wyposażeniem. Praktycznie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty z profilaktyki raka piersi przeprowadzone były dla matek i starszych uczennic – klasa VII i klasy gimnazjalne przez Amazonki ze STOWARZYSZENIA PODHALAŃSKICH  AMAZONEK.  Warsztatami objęta  była grupa 30 matek i 7 dziewczynek. Na warsztatach wykorzystano filmy z kampanii profilaktycznych Amazonek, ulotki. Przeprowadzono wykład dotyczący działań profilaktycznych oraz nauka samokontroli piersi.

Gry, zabawy i rozgrywki sportowe:

Przedszkolaki miały zorganizowane ognisko i na świeżym powietrzu przeprowadzono dla nich gry i zabawy oraz tor przeszkód. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

W rozgrywkach sportowych wzięło udział ponad 80 uczniów. Dla klas młodszych zorganizowano rozgrywki w ,,Dwa ognie”. Dla starszych klas przeprowadzono turniej piłki siatkowej i koszykówki. Po rozgrywkach wręczono nagrody rzeczowe.

Poczęstunek dla wszystkich dzieci przygotowała Rada Rodziców. Dzieci otrzymały soczki i batoniki.

Na realizację imprezy otrzymano środki finansowe w wysokości 600,00 zł z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach w ramach zadania „Dzień Dziecka – turnieje i rozgrywki sportowe w ramach Kampanii „No Promil – No Problem”. Kwotę tę przeznaczono na opłacenie warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej.                                                                                           Pozostałe koszty pokryto ze środków finansowych Rady Rodziców.

 

Bańska Wyżna  5.06.2018r.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑