Aktualnosci

Published on 18 czerwca, 2019 | by Katarzyna

0

„Fantastyczne możliwości” w Bańskiej Niżnej

PROGRAM  PROFILAKTYKI  „FANTASTYCZNE  MOŻLIWOŚĆI”

 W  BAŃSKIEJ NIŻNEJ

„Fantastyczne Możliwości” to program wczesnej profilaktyki alkoholowej, adresowany do uczniów klas szkoły podstawowej. Program został pomyślany tak, aby:

  • opóźnić moment, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol,
  • zmniejszać spożycie alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić,
  • ograniczać skalę problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

Prowadzenie z młodymi ludźmi pracy profilaktycznej w momencie, kiedy zaczyna się okres dojrzewania jest uzasadnione wynikami wielu badań. Ogólnopolskie badania ankietowe HBSC przeprowadzone w 2014 roku wskazują, że większość nastolatków zaczyna sięgać po alkohol właśnie między 11 a 13 rokiem życia, dlatego rola krzewienia profilaktyki wśród uczniów jak i rodziców jest bardzo istotna aby przeciwdziałać jak najwcześniej zagrożeniu, jakie niesie wczesna inicjacja alkoholowa. W Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej do programu profilaktyki alkoholowej przystąpiły w lutym 2019r. dwie klasy, klasa VII i VIII w ramach m.in. lekcji wychowawczych. Przez sześć tygodni zajęć zgłębiano problematykę profilaktyki alkoholowej. W czasie zajęć wychowawca klasy VII przeprowadził lekcje otwarte dla rodziców, aby mogli się zapoznać z zagrożeniami jakie niesie ze sobą wczesna inicjacja alkoholowa wśród młodzieży. Program profilaktyki „Fantastyczne Możliwości” został podsumowany w marcu. Uczniowie wykonali plakaty przestrzegające przed spożywaniem alkoholu przez młodzież, na których przedstawili wszystko, czego dowiedzieli się podczas trwania programu.
Opr: Marcin Bryniarski


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑