Aktualnosci

Published on 13 września, 2019 | by Katarzyna

0

Fantastyczne Możliwości w Bańskiej Wyżnej

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej zrealizowano ogólnopolski program profilaktyczny „Fantastyczne Możliwości” znajdujący się na liście programów profilaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Program był skierowany do uczniów kl. VI i był kontynuacją realizowanego w poprzednim roku szkolnym programu „Domowi detektywi”. Został zrealizowany przez p. W. Wykręt w ramach pracy wychowawczej, dlatego też uczestnikami programu byli uczniowie kl. VIII, która była wychowawcą obydwu klas. Głównymi zadaniami tych programów było opóźnienie momentu inicjacji sięgania po alkohol, zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków będących już po inicjacji w sięganiu po alkohol oraz ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

Program był zrealizowany w okresie od 26. 03. – 14. 06. 2019 r. Rozpoczynał się ankietą przeprowadzoną w kl. VI i VIII na temat inicjacji w spożyciu alkoholu, a następnie odbyło się spotkanie „Wieczór Fantastycznych Pomysłów”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, rodzice, wychowawca i pedagog szkolny. W programie tego wieczoru była wspólna dobra zabawa i integracja między pokoleniami. Rodzice zostali zapoznani z celami i zadaniami programu, wynikami ankiety przeprowadzonej wśród ich dzieci oraz z ćwiczeniami które wykonywali ze swoimi dziećmi w domu.

Część szkolna tego programu opierała się o 6 lekcji  warsztatowych nakierowanych na realizację celów głównych programu. Program zakończył się spotkaniem plenerowym przy ognisku.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑