Aktualnosci

Published on 18 września, 2019 | by Katarzyna

0

Fantastyczne Możliwości w Maruszynie Dolnej

Sprawozdanie z realizacji programu „Fantastyczne Możliwości” w Szkole Podstawowej
św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej.

            Program „Fantastyczne Możliwości” był realizowany w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej od lutego do czerwca 2019 roku w klasach szóstej
i siódmej. Część zajęć była prowadzona w ramach lekcji godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, zaś pozostałe tematy były przeprowadzane w szkole i poza jej terenem.

Program miał na celu opóźnić moment sięgania po alkohol, zmniejszyć spożycie alkoholu i ograniczyć skalę problemów związanych z piciem przez młodzież. Na godzinach wychowawczych wykorzystywany był materiał dźwiękowy z nagrań dotyczący problemów nastolatków i wykonywane były w grupach zadania zawarte w podręcznikach liderów grup. Na koniec każdego spotkania z bohaterami literackimi, uczniowie otrzymywali kolejne zeszyty z zadaniami do wykonania w domu wspólnie z rodzicami, prawnymi opiekunami.

Bardzo absorbującymi i ciekawymi dla uczniów zajęciami były spotkania, na których dzielili się informacjami na temat zainteresowań, hobby swoich rodziców. Podsumowaniem tych zajęć było wykonanie plakatów o tejże tematyce. Owoce ich pracy ozdabiały klasy do końca roku szkolnego. Rodzice na spotkaniu w szkole mieli możliwość obejrzenia prac swoich pociech oraz dowiadywali się jak ich dzieci pracują podczas realizacji projektu.

Innymi zadaniami wykonywanymi w ramach programu „Fantastyczne Możliwości” było: wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej- Filia w Maruszynie na warsztaty czytelnicze pt. „Efektywne uczenie się- systematyczna praca”. Zajęcia te prowadziła Pani Danuta Budzyk-bibliotekarka; wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu na warsztaty poświęcone zagadnieniu hejtu w Internecie, zapobieganiu i bronieniu się przed tym zjawiskiem. Uczniowie po zakończeniu spotkania mieli za zadanie przeczytać książkę
pt. „Chcę być kimś”. Na kolejnym spotkaniu po dwóch miesiącach uczniowie odpowiadali na pytania do przeczytanej książki. Bardzo ciekawy wykład Pani Jagody Jurkowskiej dotyczył samodyscypliny, wiary w siebie i pewności, by w przyszłości osiągnąć zamierzone cele; wycieczka do Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu na warsztaty poświęcone zapustom i zabawom w okresie przed Wielkim Postem; wyjazd do Nowego Targu na lodowisko.

Cele i zadania zawarte w programie „Fantastyczne Możliwości” zostały zrealizowane. Dzieci miały możliwość wykazania się własnymi i twórczymi propozycjami spędzania wolnego czasu.

 

Wychowawcy klasy VII i VI
Joanna Żółtek-Babiarz
Renata Jagoda

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑