Aktualnosci

Published on 21 października, 2019 | by Katarzyna

0

Fantastyczne Możliwości w Skrzypnem

Sprawozdanie z realizacji programu Fantastyczne Możliwości realizowanego w Szkole Podstawowej w Skrzypnem w roku szkolnym 2018/2019

            W roku szkolnym 2018/2019, jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym Fantastyczne Możliwości. Celem tego programu było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. W ramach programu przeprowadzono cykl godzin wychowawczych z uczniami klas VI i VII. Zajęcia obejmowały 5 spotkań, które dotyczyły takich tematów jak: bezpośrednie konsekwencje picia alkoholu przez młodzież, powody sięgania po alkohol, rozpoznawanie i odpieranie nacisków społecznych związanych z piciem alkoholu, ćwiczenie różnych sposobów odmawiania oraz propagowanie alternatywnych wobec picia alkoholu sposobów spędzania wolnego czasu. Punktem wyjścia do dyskusji w klasach realizujących Program były opowiadania nastolatków uczących się w gimnazjum: 2 chłopców i 2 dziewczynek. Bohaterowie dzielili się ze słuchaczami refleksjami na temat ważnych dla nich wydarzeń. Pracą każdej grupy kierowali liderzy. W Program zaangażowani byli także rodzice.

Udział w programie pozwolił na przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na tematy związane z konsekwencjami picia alkoholu. Wychowankowie poznali aktywne sposoby spędzania czasu wolnego, asertywne techniki odmawiania, gry i zabawy. Wzmocnili umiejętności społeczne w zakresie radzenia sobie z negatywnymi wpływami rówieśników i środowiska (radzenie sobie z namowami do picia alkoholu). Zachęcono także rodziców do prowadzenia rozmów z ich dorastającymi dziećmi na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, a także do tworzenia rodzinnych zasad wychowawczych, podejmowania z dziećmi wspólnych atrakcyjnych zajęć i zainteresowań, kontrolowania tego co dziecko robi poza domem, a także  kształtowania postaw i norm społecznych.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑