Aktualnosci

Published on 26 października, 2018 | by Katarzyna

0

Fantastyczne możliwości

W dniu 22 października br. w Szkole Podstawowej w Borze odbyło się szkolenie dla realizatorów programu „Fantastyczne Możliwości”, które jest kontynuacją programu realizowanego już uprzednio pod nazwą „Domowi Detektywi”

 

Fantastyczne Możliwości to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej u nastolatków. Program jest rekomendowany przez PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku 11-12 lat oraz ich rodziców. Wykorzystane w nim strategie mają stwarzać młodzieży alternatywy dla spożywania alkoholu w postaci ciekawego spędzania wolnego czasu i dbać o jej rozwój osobisty. Istotne jest również, aby wykształcić u młodzieży zdolność do identyfikowania zagrożenia, jakim jest presja skłaniająca do picia oraz nauczyć sposobów radzenia sobie z tą presją.

Podobnie jak w przypadku Programu Domowych Detektywów (PDD), głównym celem Programu jest opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej u młodzieży oraz zmniejszenie spożycia alkoholu przez tych nastolatków, którzy już piją.

Fantastyczne Możliwości, choć stanowią kontynuację Programu Domowych Detektywów, mają inną konstrukcję. Szczególną rolę odgrywają zajęcia w klasie, prowadzone przez wychowawcę przy pomocy liderów. Zajęcia oparte są na kanwie nagrań z opowiadaniami czwórki nastolatków (nieco starszych od uczestników programu). Realizacja programu trwa łącznie około 14 tygodni.

Realizacja „Fantastycznych Możliwości” połączona ze wcześniejszą realizacją Domowych Detektywów daje możliwość systematycznej pracy z uczniami, dzięki czemu można uzyskać trwałe efekty podejmowanych działań.

 

W szkoleniu wzięło udział 10 nauczycieli ze Szkół Podstawowych w: Skrzypnem, Borze, Maruszynie Dolnej, Maruszynie Górnej, Bańskiej Niżnej i Bańskiej Wyżnej.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑