Aktualnosci

Published on 29 kwietnia, 2021 | by Katarzyna

0

Gminny konkurs „Jestem wolny, więc mam wybór”

Gminny konkurs wiedzy „Jestem wolny, więc mam wybór”

28 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej  odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień. Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitała Pani Katarzyna Sowa pełniącą funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał – członek GKRPA. Głównym celem konkursu było popularyzowanie  wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii ,w tym nowych środków psychoaktywnych oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas VII i VIII  ze wszystkich Szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 27 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskały uczennice:

  • Paulina Zapotoczna – SP w Bańskiej Niżnej – I miejsce;
  • Martyna Łacek – SP w Bańskiej Niżnej – II miejsce;
  • Natalia Antoszek – SP w Skrzypnem – III miejsce.

Laureatki otrzymały cenne nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczniowie zdobyli nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i narkotyków na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu. Gminne Centrum Kultury ,Promocji i Turystyki przyznało dodatkowe nagrody rzeczowe za miejsca IV, V, VI.

Prace uczniów oceniała komisja, złożona z opiekunów uczniów oraz członków Komisji RPA.

Uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa

Tekst:    Maria Niedośpiał

Zdjęcia: Natalia Staszel

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑