Aktualnosci no image

Published on 2 kwietnia, 2015 | by Katarzyna

0

Gminny konkurs „Jestem wolny więc mam wybór”

Gminny konkurs wiedzy „Jestem wolny, więc mam wybór”

 26 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień. Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitał Pan Wójt Rafał Szkaradziński wraz z Panią Katarzyną Sową, pełniącą funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał – członek GKRPA . Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 21 gimnazjalistów z klas I, II i III ze szkół: Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Maruszyny Górnej, Maruszyny Dolnej, Skrzypnego, Szaflar i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 21 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskały uczennice:

  • Klaudia Zubek z ZSPiG z Maruszyny Górnej – I miejsce;
  • Marzena Sądelska z ZSPiG z Maruszyny Górnej – II miejsce;
  • Weronika Bafia z ZSPiG z Zaskala – III miejsce.

Laureatki otrzymały nagrody książkowe oraz wygrały wakacyjny wyjazd do Lidzbarka – miasta położonego w województwie warmińsko-mazurskim, nad rzeką Wel i Jeziorem Lidzbarskim, na obóz wypoczynkowy w dniach 27.07.2015 -05.08.2015 zgodnie z regulaminem konkursu.

Wszyscy uczniowie zdobyli nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu nikotyny, alkoholu i narkotyków na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizator tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja jury, złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Pani Ewa Groblicka, Pani Danuta Gołębiowska, Pani Elżbieta Ujczak , Pani Marta Bocheńska , Pani Maria Niedośpiał, Pan Konrad Kuźmiński oraz Pan pedagog Radosław Fiedler.

W czasie poprawy prac przez jury uczniowie konsumowali słodki poczęstunek oraz integrowali się.

Uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród książkowych, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonał Pan Wójt Gminy Rafał Szkaradziński w obecności Pani Katarzyny Sowy Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

Tekst:         Maria Niedośpiał


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑