Aktualnosci

Published on 10 czerwca, 2018 | by Katarzyna

0

IV GMINNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY DLA GIMNAZJALISTÓW GMINY SZAFLAR

30 maja 2018 r.  Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem po raz kolejny gościła uczestników konkursu pierwszej pomocy. Zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych IV Gminny Konkurs Pierwszej Pomocy dla Uczniów Gimnazjów Gminy Szaflary zgromadził reprezentacje szkół z Bańskiej Niżnej, Maruszyny Dolnej, Maruszyny Górnej, Szaflar i Skrzypnego.
Celem konkursu było pogłębianie wśród uczniów wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz będących skutkiem użycia substancji psychoaktywnych.
Uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywitała nasza Pani Dyrektor – Pani Brygida Strzęp, a konkurs otworzył Pan Henryk Chrobak, który jednocześnie przypomniał najważniejsze zasady.
Współzawodnictwo uczestników było bardzo emocjonujące, gdyż poczynania zawodników oceniała utytułowana komisja sędziowska złożona z zawodowych ratowników medycznych z Krakowa i Nowego Targu. W pierwszej części gimnazjaliści musieli zmierzyd się z testem teoretycznym obejmującym zagadnienia pierwszej pomocy zawarte w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Druga – praktyczna częśd – obejmowała udzielenie pomocy poszkodowanemu w stanie bezdechu, poszkodowanemu nieprzytomnemu oraz bardzo realistyczna tzw. „scenka”, w której należało udzielid pierwszej pomocy poszkodowanemu z wieloma urazami (m.in. z wbitym w ramię metalowym prętem!).
Laureatami konkursu, a tym samym najlepiej przygotowanymi zawodnikami okazali się:

– Krystian Ulman – I miejsce;
– Julia Surała – II miejsce;
-Magdalena Kopioska – III miejsce;
-Justyna Bafia – IV miejsce;
– Weronika Jarosz – V miejsce;
-Andrzej Strama – VI miejsce;
– Iwona Cudzich – VII miejsce.

Dyplomy oraz wartościowe i interesujące nagrody (tablet, słuchawki stereofoniczne, głośniki, vouchery na baseny i do Parku Miniatur i Strefy Rozrywki, podręczne apteczki) laureatom i uczestnikom (każdy z uczestników otrzymał nagrodę!) wręczyła  pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Katarzyna Sowa oraz organizator konkursu Pan Henryk Chrobak.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑