Aktualnosci

Published on 24 marca, 2016 | by Katarzyna

0

„Jestem wolny, więc mam wybór”

Gminny konkurs wiedzy „Jestem wolny, więc mam wybór”

 

23 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień. Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitał  Pan Wójt Rafał Szkaradziński wraz z Panią Katarzyną Sową, pełniącą funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał – członek GKRPA . Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii (w tym dopalaczy) oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 21 gimnazjalistów z klas I, II i III ze szkół: Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Maruszyny Górnej, Maruszyny Dolnej, Skrzypnego, Szaflar i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 24 pytań zamkniętych i 6 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali uczniowie:

  • Stanisław Kwak z ZSPiG ze Skrzypnego – I miejsce;
  • Zuzanna Kalata z ZSPiG z Bańskiej Niżnej – II miejsce;
  • Izabela Ciszek z ZSPiG z Szaflar – III miejsce.

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe zgodnie z regulaminem konkursu.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizator tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Pani Ewa Groblicka, Pani Elżbieta Ujczak, Pani Maria Niedośpiał, Pan Konrad Kuźmiński, Pani Izabela Mierzyńska – Zaczyńska oraz członek GKRPA Pani Urszula Szado.

W czasie poprawy prac przez jury uczniowie konsumowali słodki poczęstunek oraz integrowali się.

Uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród książkowych, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowy Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze.

 

                                                                                    Maria Niedośpiał

IMG_0811 IMG_0812 IMG_0815 IMG_0816 IMG_0817 IMG_0818 IMG_0819 IMG_0820 IMG_0821 IMG_0822 IMG_0823 IMG_0824 IMG_0825 IMG_0826 IMG_0827 IMG_0828 IMG_0830 IMG_0831 IMG_0832 IMG_0833 IMG_0834 IMG_0835 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846 IMG_0847 IMG_0849 IMG_0851 IMG_0852 IMG_0855 IMG_0856 IMG_0857 IMG_0858 IMG_0859 IMG_0861


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑