Aktualnosci

Published on 17 marca, 2023 | by Katarzyna

0

Język dobra czy język zła – którego używasz? w SP w Maruszynie Dolnej

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej w dniu 14 marca 2023 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne „ Język dobra, język zła-którego używasz?”, w których uczestniczyli uczniowie klasy IV i V. Zajęcia były prowadzone przez trenerki z Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja z Ojcowa. Prowadzące w sposób profesjonalny, a jednocześnie bardzo przystępny omówiły zagadnienia prawidłowego komunikowania się z innymi w aspekcie pięciu sfer człowieka: Ciało, Umysł, Duch, Emocje i Relacje. Na warsztatach dzieci oglądały film „ Cyrk Motyli”, w oparciu o który odbyła się dyskusja .Wszyscy uczestnicy bardzo czynnie zaangażowali się w pracę na spotkaniu.

Forma prowadzenia zajęć z wykorzystaniem praktycznych przykładów i ćwiczeń, pozwoliła na łatwiejsze przyswojenie wiedzy dzieciom  oraz młodzieży. Zrealizowane warsztaty charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz przyjemną atmosferą. Trenerzy wykazali się dużym zaangażowaniem, kompetencjami oraz umiejętnością przekazywania skomplikowanych treści w przejrzysty dla uczestników sposób.

Warsztaty zorganizowane były dzięki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach, szczególnie Pani Pełnomocnik Katarzynie Sowie, która nam je sfinansowała.

Tekst: Maria Niedośpiał


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑