Aktualnosci

Published on 29 listopada, 2021 | by Katarzyna

0

Kampania No Promil – No Problem w SP w Bańskiej Wyżnej

Sprawozdanie z realizacji programu No Promil- No Problem W Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w kampanię No Promil-No Problem. W ramach realizacji zadania przystąpiliśmy do współpracy z organizatorami akcji
i realizowaliśmy zadania ujęte w programie profilaktyczno-wychowawczym oraz planie działań.

Celem tegorocznej kampanii było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy będąc pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zmiana nastawienia społecznego względem nietrzeźwych kierowców.

Realizację kampanii rozpoczęliśmy od przygotowania planu działań oraz przydziału zadań poszczególnym klasom.

Następnie przygotowaliśmy gazetkę tematyczna związaną z akcją. Uczniowie najmłodszych klas naszej szkoły klasy 0-III wzięli udział w pogadankach nt. Bezpieczeństwa podczas jazdy oraz pouczania osób chcących prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu. Układaliśmy wcześniej przygotowane puzzle związane z tegorocznym hasłem akcji oraz odgrywaliśmy scenki związane z odwagą bycia sobą i odwagą przeciwstawiania się złu. Koordynator akcji zachęcał uczniów do udziału w konkursie plastycznym związanym za kampanią. Na koniec wszyscy uczestnicy wysłuchali bajki profilaktycznej, dostali ulotki promujące akcję oraz zostali poczęstowani cukierkami.

Starsi uczniowie z klas IV-VIII na lekcjach z wychowawcą rozmawiali na temat obywatelskiego obowiązku, jakim jest reagowanie na nietrzeźwych kierowców oraz nakłanianie osób z najbliższego otoczenia do zmiany nastawienia związanego z prowadzeniem wszelakich pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Uczniowie brali udział w podchodach mających na celu odnalezienie elementów składających się na tegoroczne hasło kampanii: ”Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”.  Zostali zachęceni do udziału w konkursie plastycznym, dostali ulotki, w których mogli przeczytać o ważnych informacjach dotyczących akcji. Na koniec zrobiliśmy zdjęcia dokumentujące nasze działania.

Kolejnym zadaniem ujętym w planie działania było zaproszenie do szkoły policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Dnia 16 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne z policjantami, którzy opowiadali o niebezpiecznych sytuacjach związanych z kierowaniem pojazdami pod wpływem substancji niedozwolonych. Wskazywali, że taka nieodpowiedzialna postawa prowadzi, prawie zawsze do wypadku, w którym taki kierowca łamie prawo i może doprowadzić do czyjejś tragedii czy traumy.  Wykorzystując alkogoogle uczniowie mogli przekonać się, jak widzi świat osoba nietrzeźwa, która prowadzi swój pojazd. Policjanci wskazywali również na ważny aspekt osób podróżujących z nietrzeźwymi oraz przyzwolenia na takie działanie. Poruszyli także problem sięgania po alkohol i używki przez dzieci i młodzież. Spożywając tego rodzaju substancje niszczymy swoje zdrowie i bywa, że jesteśmy sprawcami wypadków i rodzinnych tragedii. Na zakończenie uczniowie podziękowali policjantom za ciekawe i pouczające  spotkanie.

Zakończeniem kampanii  w naszej szkole był udział uczniów w uroczystym happeningu połączonym z marszem trzeźwości będący podsumowaniem tegorocznej  edycji kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”.  Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była dyrektor szkoły pani Renata Jagoda. 26 listopada  2021r.wyposażeni w własnoręcznie wykonane banery, balony, koszulki wyruszyliśmy w marsz wzdłuż ulicy prowadzącej przez nasza miejscowość ,były okrzyki promujące hasło akcji oraz entuzjazm i zaangażowanie uczestników, wielu kierowców zwalniało i przyglądało się barwnemu korowodowi.

Uczniowie aktywnie zaangażowali się w kampanię.

Koordynator Dominika Sięka-Guzda

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑