Aktualnosci no image

Published on 2 lutego, 2017 | by Katarzyna

0

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.02.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑