Aktualnosci

Published on 3 czerwca, 2015 | by Katarzyna

0

Konkurs plastyczny – podsumowanie

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem oceniono prace nadesłane na konkurs ph. „W kręgu rodziny”

W dniu 1 czerwca w ZSPiG w Skrzypnem odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Gminnego Konkursu Plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień ph. „W kręgu rodziny”.

Ideą zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkursu była popularyzacja wiedzy na temat uzależnień współczesnego człowieka. Celem konkursu było również kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, promowanie bezpiecznych i zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci oraz popularyzacja i prezentacja ich twórczości plastycznej.

Komisja konkursowa miała bardzo twardy orzech do zgryzienia. Albowiem spłynęło kilkadziesiąt prac, a większość z nich charakteryzowała się nie lada poziomem plastycznym.

Niestety reguły konkursu są twarde – można było przyznać jedynie po trzy nagrody w każdej z grup wiekowych i po dwa wyróżnienia, zatem laury przyznano jedynie dla 15 prac – protokół z pracy komisji w załączeniu.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach o godzinie 1400. W tym dniu mieć będzie swoją inaugurację wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie prace zasłużyły na pochwałę i spotkały się  z zachwytem komisji nad twórczym zamysłem dziecięcych autorów.

Komisja konkursowa tą drogą pragnie serdecznie podziękować Dyrektorom szkół, kadrze pedagogicznej, a przede wszystkim Państwu Opiekunom artystycznym młodych plastycznych talentów.

Henryk Chrobak

Protokół – konkurs plastyczny


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑