Aktualnosci

Published on 4 maja, 2018 | by Katarzyna

0

Konkurs Profilaktyczny

„Dorastamy bez nałogów”

            27 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach z zakresu profilaktyki alkoholizmu i nikotynizmu. Uczestników konkursu oraz opiekunów powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach oraz Wójt Gminy Pan Rafał Szkaradziński, który życzył wszystkim powodzenia.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 14 pytań zamkniętych i 6 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Izabela Repa ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej – I miejsce
  • Igor Boruta ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu – II miejsce
  • Andrzej Jarząbek ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej – III miejsce

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które składał się zgodnie z regulaminem konkursu sprzęt elektroniczny w postaci tabletu, słuchawek bezprzewodowych oraz power bank. Każdy z trójki laureatów otrzymał ponadto przepiękną książkę „Podania i legendy o świętych i cudach” oraz drobne gadżety ufundowane przez Wójta – Rafała Szkaradzińskiego wraz z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami albumowymi, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Maria Niedośpiał, Elżbieta Kuźmińska, Brygida Strzęp, Maria Święs – Trzebunia oraz członkowie GKRPA – Katarzyna Sowa i Małgorzata Gacek.

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa Pełnomocnik Wójta ds. RPA w Szaflarach.

                                                                                              Tekst: Maria Niedośpiał

                                                                                              Zdjęcia: Natalia Staszel


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑