Kontakt

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,

tel. 182612326;  fax: 182612328

W Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Szaflarach

ul. Kościelna 1

(budynek plebanii – wejście od strony Kościoła)

przyjmują:

Instruktor Terapii Uzależnień – Barbara Urban

Środa           –     17.00 – 19.00

Tel.: 664083325

Telefon zaufania

664083325

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług psychologa i terapeuty.


Back to Top ↑