Aktualnosci no image

Published on 27 marca, 2013 | by Katarzyna

0

„Mówię stop uzależnieniom”- konkurs wiedzy

Pod takim hasłem odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień, który miał miejsce 21 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach. Głównym celem konkursu było szerzenie  i pogłębienie wśród uczestników  wiadomości z zakresu alkoholizmu i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas IV ,V i VI z miejscowości: Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Boru, Maruszyny Górnej, Maruszyny Dolnej, Skrzypnego,  Szaflar i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 22 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali następujący uczniowie:

  • Stanisław Kwak z ZSPiG ze Skrzypnego – I miejsce;
  • Wiktoria Zubek z ZSPiG z Bańskiej Wyżnej – II miejsce;
  • Sabina Zwijacz z ZSPiG z Bańskiej Wyżnej – III miejsce.

Laureaci otrzymali nagrody- wyjazd do Ustronia Morskiego na obóz wypoczynkowy w dniach 09.08.2013-18.08.2013 zgodnie z regulaminem konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. Nagrody ufundowała Gminna  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach- organizator tegoż konkursu.

Prace uczniów oceniała komisja jury, w składzie: Pani Irena Topór, Pani Wioletta Luberda , Pani Stanisława Wojtusiak ,Pani Brygida Strzęp, Pani Elźbieta Ujczak , Pani Marta Bocheńska i Pani Maria Niedośpiał.

W czasie poprawy prac przez  jury uczniowie konsumowali słodki poczęstunek oraz integrowali się.

Uroczystego otwarcia i podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród książkowych  wszystkim uczestnikom, a także podziękowań opiekunom uczniów dokonał Pan mgr Zbigniew Strama – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego  w Szaflarach.

 

 

Tekst i zdjęcia:                                                                                         Maria Niedośpiał


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑