Aktualnosci

Published on 5 grudnia, 2018 | by Katarzyna

0

No Promil No Problem w Maruszynie Górnej

Realizując akcję społeczną „No Promil-No problem” przeprowadziliśmy w klasach pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz jego wpływu na zdolności psychomotoryczne człowieka. Zwróciliśmy też szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci na drodze w okresie zimowym, oraz kwestie związane z wymaganiem całkowitej trzeźwości od kierowców. Akcja objęła również oddział przedszkolny, który za dużą wiedzę w zakresie prawidłowych postaw otrzymał w nagrodę baloniki. Dodatkowo zrealizowaliśmy „No-promilową” gazetkę informacyjną, gdzie zamieściliśmy nie tylko stosowne ostrzeżenia przed spożywaniem alkoholu i skutkami prawnymi łamania przepisów, ale również materiały zwiększające świadomość o tym, że alkohol szkodzi pod każdą postacią.  Kolejną nasza aktywnością było zorganizowanie przez klasę III gimnazjum „Nopromilowego punktu”, gdzie uczniowie naszej szkoły za dobre odpowiedzi w quizie wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej otrzymywali baloniki i naklejki. Zwieńczeniem akcji w naszej szkole był „Marsz Trzeźwości dla Niepodległości” w którym wzięli udział uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej wyposażeni w baloniki i okolicznościowe chorągiewki.

Pozdrawiam,
Konrad Kuźmiński
SP w Maruszynie Górnej


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑