Aktualnosci

Published on 20 marca, 2023 | by Katarzyna

0

No Promil – No Problem w SP w Bańskiej Wyżnej

Sprawozdanie z realizacji zadań kampanii społecznej „No Promil-No Problem”

w Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w kampanię No Promil-No Problem. W ramach realizacji zadania przystąpiliśmy do współpracy z organizatorami akcji i realizowaliśmy zadania ujęte w programie profilaktyczno-wychowawczym. Celem przeprowadzenia kampanii było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy będąc pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców i wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymania pijanego kierowcy.

W ramach kampanii we wszystkich klasach odbyły się zajęcia z wychowawcami z wykorzystaniem scenariuszy zajęć profilaktycznych pt. „Moja rodzina, troszczymy się o nasze relacje, spędzamy razem czas” dostępnymi na stronie internetowej kampanii „No Promil-No Problem”. Uczniowie w czasie zajęć mieli również okazję obejrzeć filmy i spoty dedykowane kampanii, rozmawiali na temat obywatelskiego obowiązku, jakim jest reagowanie na nietrzeźwych kierowców oraz nakłanianie osób z najbliższego otoczenia do zmiany nastawienia związanego z prowadzeniem wszelakich pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Tematyka związana z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, wpływem alkoholu na zdrowie poruszana była również na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Zajęciom przyświecało hasło „Nasza rodzina lubi bezpromilowe klimaty”. W czasie zajęć uczniowie tworzyli plakaty, których głównym hasłem było „No Promil – No Problem”.

Uczniowie szkoły wzięli również udział w nopromilowych konkursach – plastycznym i literackim. Konkursy odbyły się w trzech grupach wiekowych. Uczniowie bardzo chętnie tworzyli prace plastyczne i literackie dotyczące tej tematyki.

Szkoła włączyła się w akcję „No Promil-No Problem” w bardzo aktywny sposób. Podjęte zostały inicjatywy, które w sposób przyjazny dzieciom poruszały tematy związane z kampanią. Oddziały przedszkolne oraz uczniowie z klas I-III wraz z wychowawcami aktywnie promowali hasło „No promil – No problem”. Natomiast dla uczniów klas IV-VIII odbyła się piesza wycieczka na Babią Górę, w czasie której uczniowie założone mieli koszulki informujące o przesłaniu kampanii. Uczniowie otrzymali również ulotki informacyjne, które przekazali Rodzicom uświadamiając ich, jak ważne jest zachowanie trzeźwości na drodze.

Udział szkoły w kampanii „No Promil – No Problem” pomaga poruszać ważne społecznie tematy w sposób przystępny i przyjazny uczniom. Uczniowie włączają się w akcję z entuzjazmem i zaangażowaniem.

Koordynator: Karolina Styczeń


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑