Aktualnosci

Published on 9 marca, 2023 | by Katarzyna

0

No Promil – No Problem w SP w Zaskalu

Sprawozdanie z Kampanii NO PROMIL NO PROBLEM

W roku szkolnym 2022/23 nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii  NO PROMIL NO PROBLEM. Uczniowie malowali plakaty na temat bezpiecznego zachowania na drodze. W klasach starszych uczniowie układali hasła dotyczące bezpiecznego, bo trzeźwego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na godzinach wychowawczych uczniowie razem z wychowawcami rozmawiali o roli tych haseł. Zostały one również dołączone do plakatów, znajdujących się na terenie szkoły.

Uczniowie klasy V wykonali gazetki tematyczne, w których zwrócili uwagę na bezpieczne, bezpromilowe zachowanie kierowców na drodze. Na gazetkach znalazły się także informacje przedstawiające, do czego może doprowadzić bezmyślność pijanych kierowców, a także co należy robić aby każdy z uczestników ruchu drogowego był bezpieczny.

15 lutego 2023 roku Pani Dyrektor Renata Mozgowiec zaprosiła do szkoły funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej w Nowym Targu. Tematem spotkania była cyberprzemoc w sieci. Policjanci poruszyli też problem uzależnień od alkoholu oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i do domu. W spotkaniu z nimi uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. W tym dniu zorganizowano także akcję, która miała na celu rozpropagować kampanię NO PROMIL NO PROBLEM. Uczniowie w tym dniu nosili specjalny strój promujący akcję oraz przygotowali balony z logo kampanii na spotkanie z policjantami, ze społecznością szkolną. Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży, jak ważne jest bezpromilowe bezpieczeństwo ,na lekcjach godzin wychowawczych również przeprowadzono dodatkowe pogadanki z uwzględnieniem materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy w Szaflarach.

Materiały te zostały wykorzystane też do przeprowadzenia kampanii informacyjnej

zarówno wśród uczniów, poprzez wywieszenie ich na gazetce szkolnej w widocznym miejscu, jak również wśród rodziców na zebraniach klasowych.

mgr Marta Bocheńska

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑