Aktualnosci

Published on 10 stycznia, 2019 | by Katarzyna

0

Podsumowanie Kampanii No Promil No Problem w 2018r.

Podsumowanie Kampanii społecznej „No Promil – No Problem” w Gminie Szaflary w 2018r.

W dniu 14 grudnia 2018r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach podsumowała działania realizowane w ramach Kampanii Społecznej „No Promil – No Problem”. W Urzędzie Gminy Szaflary przygotowano tablicę tematyczną z informacjami o Kampanii, a w działania zaangażowało się siedem szkół z terenu gminy, tj.

 

 • Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej
 • Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej
 • Szkoła Podstawowa w Skrzypnem
 • Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej
 • Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej
 • Szkoła Podstawowa w Zaskalu
 • Szkoła Podstawowa w Borze
 • oraz Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Gmina Szaflary.

 

W Gminie Szaflary działania w ramach Kampanii były prowadzone zarówno w miesiącu czerwcu w związku z organizacjami imprez z okazji Dnia Dziecka, jak i w okresie od listopada do grudnia.

 

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej uczniowie w ramach kampanii wzięli udział w zorganizowanej akcji i wraz z policją kontrolowali trzeźwość kierowców, udzielali upomnień, gdy ktoś nie miał zapiętych pasów lub włączonych świateł. Dziękując za bezpieczną jazdę uczniowie klasy 5 wręczali kierowcom pamiątkowe rysunki wykonane podczas zajęć świetlicowych. Udział w kampanii miał na celu uświadomić kierowców, że przestrzegając przepisów ruchu drogowego dbają o bezpieczeństwo na drodze wszystkich, a zwłaszcza tych najmłodszych.

Natomiast w maju zorganizowano Dzień Dziecka pod hasłem zdrowia i profilaktyki również w ramach tejże kampanii. W ramach tej imprezy profilaktyczno-sportowej zorganizowano dla dzieci i młodzieży szkolnej  warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, gry i zabawy oraz rozgrywki sportowe. Dla matek i starszych uczennic przeprowadzona została kampania profilaktyki raka piersi.

 

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej w akcję włączyła się cała społeczność szkolna, w ramach akcji w dniu 27 listopada 2018 uczniowie przeszli ulicami wsi niosąc chorągiewki i balony z napisami „Marsz trzeźwości dla niepodległości”. Celem marszu było uświadomienie kierowcom z terenu Podhala i całej Małopolski problemu z trzeźwością na drodze, dzięki czemu istnieje szansa, iż nastąpi ograniczenie liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców, szczególnie postawy krytycznej wobec takich zachowań.

W czerwcu w ramach Kampanii odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. W programie były takie atrakcje jak: szkolny konkurs „Mam Talent”, konkurs „Dama i Dżentelmen w naszej szkole – prawda czy mit?”, warsztaty pszczelarskie „Fascynujący świat pszczół”, konkurs fotograficzny „Mój dziecięcy świat”, słodki poczęstunek oraz lody dla wszystkich, malowanie twarzy, darmowa loteria fantowa i turniej badmintona w deblu.

 

Kolejną szkołą aktywnie włączającą się w Kampanię była Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, która w listopadzie i grudniu podjęła takie działania, jak:

 • Marsz trzeźwości. Uczniowie szkoły w kamizelkach odblaskowych przeszli główną ulicą Skrzypnego. Tym samym zademonstrowali, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, którzy mają prawo czuć się bezpiecznie na drogach, wobec czego oczekują odpowiedzialnych zachowań od innych uczestników ruchu, zwłaszcza trzeźwości kierowców.
 • Akcja „Piłeś? Nie siadaj za kierownicę”. Starsi uczniowie przygotowali plakaty z tym hasłem, a także odznaki, które wręczali kierowcom przejeżdżającym koło szkoły.
 • Przedstawienie „Ratunku, moja Róża umiera!”. Uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie teatralne o Małym Księciu, który rozpaczał po tym, jak jego Róża została potrącona przez pijanego kierowcę. W związku z tym Mały Książę udał się do Narkomana i Alkoholika i z iście dziecięcą ciekawością pytał ich, dlaczego sięgają po używki. Oni odpowiadali, że po prostu chcą być wolni. Mały Książe uświadomił im jednak, że jest to tylko pozorna wolność, a tak naprawdę są oni niewolnikami własnych uzależnień.
 • Debaty na godzinach wychowawczych „Wolni od uzależnień”. W większości klas zostały przeprowadzone debaty na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych używek. Akcentowano rolę trzeźwości we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Również i ta Szkoła zaangażowała się w działania podczas imprez z okazji Dnia Dziecka w czerwcu. Jednym z ważniejszych aspektów w życiu człowieka jest zdrowie, dlatego ten wyjątkowy dzień spędzono aktywnie pod hasłem „No Promil – No Problem”, udowadniając, że można się dobrze bawić bez używek.  Najwięcej emocji wśród uczniów klas IV-VII oraz gimnazjalistów wywołały konkurencje sportowe: turniej tenisa stołowego i rozgrywki międzyklasowe w piłce nożnej „Mini Mundial”.

 

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej w listopadzie podczas zabawy andrzejkowej uczniowie klas starszych  przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek baloniki i chorągiewki propagujące kampanię No Promil – No Problem. Materiały profilaktyczne zostały wykorzystane do przeprowadzenia zabaw wśród najmłodszych dzieci z klas O- IV.  Gimnazjalistki ubrane w koszulki z logiem Kampanii prowadziły w sklepiku sprzedaż zdrowych przekąsek i napojów. W dniu zebrania z rodzicami  uczniowie rozprowadzali wśród dorosłych ulotki-taryfikatory promilowe i udzielali informacji o celach Kampanii Społecznej. Duże zainteresowanie uczniów  wzbudziły  materiały  profilaktyczne przekazane przez GKRPA, szczególnie listy dzieci do kierowców, które wymownie przedstawiały zagrożenia związane z kierowaniem pojazdu przez nietrzeźwych kierowców. Uczniowie na lekcjach wychowawczych aktywnie zaangażowali się w dyskusje na temat wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na organizm człowieka oraz profilaktyki dotyczącej używek.

Natomiast w czerwcu w ramach organizacji Dnia Dziecka odbył się festyn rodzinny – było to skumulowane święto dziecka, mamy i taty. Z tej okazji odbyła się akademia, z przedstawieniami w wykonaniu różnych grup wiekowych. Był tez poczęstunek i gra terenowa – zorganizowana przez uczestników projektu Równać Szanse. Gra terenowa, z nagrodami – ufundowanymi między innymi przez GKRPA – została przeprowadzona wśród uczniów od klasy 4 do 3 gimnazjum. Podczas imprezy rozdano materiały pochodzące z projektu „No Promil – No Problem”.

 

Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej równie aktywnie przystąpiła do Kampanii. Realizując akcję społeczną „No Promil-No problem” przeprowadzono w klasach pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz jego wpływu na zdolności psychomotoryczne człowieka. Zwrócono też szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci na drodze w okresie zimowym, oraz kwestie związane z wymaganiem całkowitej trzeźwości od kierowców. Akcja objęła również oddział przedszkolny, który za dużą wiedzę w zakresie prawidłowych postaw otrzymał w nagrodę baloniki. Dodatkowo zrealizowano „No-promilową” gazetkę informacyjną, gdzie zamieszczono nie tylko stosowne ostrzeżenia przed spożywaniem alkoholu i skutkami prawnymi łamania przepisów, ale również materiały zwiększające świadomość o tym, że alkohol szkodzi pod każdą postacią.  Kolejną aktywnością było zorganizowanie przez klasę III gimnazjum „Nopromilowego punktu”, gdzie uczniowie za dobre odpowiedzi w quizie wiedzy o profilaktyce antyalkoholowej otrzymywali baloniki i naklejki. Zwieńczeniem akcji w był „Marsz Trzeźwości dla Niepodległości” w którym wzięli udział uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej wyposażeni w baloniki i okolicznościowe chorągiewki.

Tradycyjnie jak co roku, na początku czerwca świętowano Dzień Dziecka. Tego dnia spotkano się przy szkole, by wspólnie wziąć udział w Festynie Rodzinnym: Rodzina, Szkoła i Ja! Spotkaniu towarzyszyły różnorodne atrakcje. Uczennice z klasy II gimnazjum prowadziły stoisko profilaktyczne, gdzie można było przyozdobić swoją buzię pięknym, artystycznym malowaniem oraz odebrać ulotki i nalepki No Promil-No Problem. Dla uczestników przygotowaliśmy też latające „no-promilowe” oraz kolorowe baloniki z helem.

 

Kolejną szkołą, która przystąpiła do Kampanii w miesiącu listopadzie była Szkoła Podstawowa w Zaskalu. Uczniowie wraz z nauczycielami i pedagogiem wzięli udział w kampanii społecznej „No Promil – No Problem” mającej na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego zachowania dorosłych, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Dyskutowano na temat ewentualnych skutków takiego zachowania oraz możliwości zapobiegania im. Wykonano plakaty oraz gazetkę ścienną. Uczniowie napisali swoje listy do kierowców z prośbą o odpowiedzialne zachowanie się i nie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

 

Szkoła Podstawowa w Borze chociaż najmniejsza w naszej gminie równie ochoczo zaangażowała się w kampanię na rzecz trzeźwości na drogach. W dniu 26 listopada 2018r.  na terenie szkoły przeprowadzono kampanię społeczną „ No Promil – No Problem”. W klasach odbyła się pogadanka na temat zagrożeń związanych z kierowaniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Uczniowie kl.VI po rozmowach jakie przeprowadzili w domach z  członkami rodziny, wykonali plakaty, których głównym celem była zmiana nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Na zajęciach wychowania regionalnego została wykonana gazetka na korytarzu pod hasłem „NO PROMIL – NO PROBLEM”  dla młodszych kolegów oraz rodziców. Ponadto uczniowie kl.VI wykorzystując materiały profilaktyczne przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach odwiedzili oddział przedszkolny, gdzie przestrzegali najmłodszych przed nietrzeźwymi kierowcami i rozdawali balony z logiem akcji.

Również w tej szkole założenia Kampanii były realizowane podczas Dnia Dziecka, który w był obchodzony pod patronatem „Święta Rodziny”. W tym roku impreza ta odbyła się w ramach projektu „Wyrosła rzepka jędrna i krzepka – czyli jak spędzać wolny czas bez używek” jako realizacja zadania: organizacja imprezy: „Dzień Dziecka – turnieje i rozgrywki sportowe w ramach Kampanii „No Promil – No Problem”.

 

W bieżącym roku do realizacji celów Kampanii włączyło się przy okazji Festynu Rodzinnego Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin Trzy Plus Gmina Szaflary, które  organizując festyn poparły ideę imprezy bezalkoholowej udowadniając, że można się wspaniale bawić bez „procentów”. W organizowanych konkursach chętnie brało udział wiele rodzin, również podczas konkursów z wykorzystaniem alkogogli wszyscy mogli się przekonać jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdów po wypiciu alkoholu.

 

Wszystkie działania podejmowane przez uczniów z naszych szkół jak i dzieci podczas festynów zasługiwały na pochwałę i nagrody, a opiekunom należą się serdeczne podziękowania za tak szybkie i sprawne przygotowanie i przeprowadzenie akcji.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑