Aktualnosci

Published on 4 kwietnia, 2023 | by Katarzyna

0

Podsumowanie Kampanii Społecznej No Promil No Problem w Gminie Szaflary”

Podsumowanie Kampanii społecznej „No Promil – No Problem” w Gminie Szaflary

W dniu 30 marca br. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach podsumowała działania realizowane w ramach Kampanii Społecznej „No Promil – No Problem” na przełomie 2022/2023 roku. W Urzędzie Gminy Szaflary przygotowano tablicę tematyczną z informacjami o Kampanii, a w działania zaangażowało się wszystkie  osiem szkół z terenu gminy, tj.

  • Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej
  • Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej
  • Szkoła Podstawowa w Skrzypnem
  • Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej
  • Szkoła Podstawowa w Zaskalu
  • Szkoła Podstawowa w Borze
  • Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej
  • Szkoła Podstawowa w Szaflarach

W Gminie Szaflary działania w ramach Kampanii zaczęły się w miesiącu grudniu i polegały głównie na przygotowaniu tablic informacyjnych związanych z tematyką kampanii, a w okresie od stycznia do marca miały miejsce pozostałe akcje.

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej w ramach kampanii we wszystkich klasach odbyły się zajęcia z wychowawcami z wykorzystaniem scenariuszy zajęć profilaktycznych pt. „Moja rodzina, troszczymy się o nasze relacje, spędzamy razem czas” dostępnymi na stronie internetowej kampanii „No Promil-No Problem”. Uczniowie w czasie zajęć mieli również okazję obejrzeć filmy i spoty dedykowane kampanii, rozmawiali na temat obywatelskiego obowiązku, jakim jest reagowanie na nietrzeźwych kierowców oraz nakłanianie osób z najbliższego otoczenia do zmiany nastawienia związanego z prowadzeniem wszelakich pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Tematyka związana z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, wpływem alkoholu na zdrowie poruszana była również na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Zajęciom przyświecało hasło „Nasza rodzina lubi bezpromilowe klimaty”. W czasie zajęć uczniowie tworzyli plakaty, których głównym hasłem było „No Promil – No Problem”.

Uczniowie szkoły wzięli również udział w nopromilowych konkursach – plastycznym i literackim. Konkursy odbyły się w trzech grupach wiekowych. Uczniowie bardzo chętnie tworzyli prace plastyczne i literackie dotyczące tej tematyki.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Borze przygotowano tablicę tematyczną informująca o kampanii, podczas lekcji wychowawczych uczniowie obejrzeli spoty i filmy dedykowane kampanii, poruszano też kwestie roli rodziny w życiu każdego dziecka , realizując scenariusz: Rodzina – „TROSZCZYMY SIĘ O NASZE RELACJE- SPĘDZAMY RAZEM CZAS”, przygotowano ulotki dla rodziców/ mieszkańców na temat trzeźwości i konieczności prowadzenia pojazdów bez promili, a na koniec zorganizowano marsz na rzecz trzeźwości, którego mottem przewodnim było hasło „Nasza rodzina lubi bezpromilowe klimaty”.

http://spbor.szkolnastrona.pl/a,219,kampania-no-promil-no-problem

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej jak co roku uczniowie wzięli udział w Kampanii. W tej ważnej społecznej akcji  uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, strażacy z OSP z Bańskiej Niżnej oraz przedszkolaki. Wyznaczone, wcześniej zaplanowane działania zrealizowane zostały w grudniu zeszłego roku i w styczniu tego roku.

27 stycznia 2023 roku na ulicach Bańskiej Niżnej odbył się happening – marsz trzeźwości pod hasłem „ Nasza rodzina lubi bezpromilowe klimaty”. Dzieci skandowały hasła „ Droga dla trzeźwych kierowców!”, „Piłeś? Nie jedź!”, „ Na drodze bezpromilowo!”, „Nasze rodziny lubią bezpromilowe klimaty!”. Niosły  transparenty i plakaty nawołujące do trzeźwości i odpowiedzialności na drodze, które wykonały pod kierunkiem wychowawców. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP.

Uczniowie i przedszkolaki wzięli udział  w profilaktycznych zajęciach. Przeprowadzili je wychowawcy wykorzystując scenariusze, otrzymane od szkolnego koordynatora projektu. Na szkolnym korytarzu dzieci z klas I -III pod opieką nauczycieli przygotowały tablicę tematyczną z informacją o tegorocznej kampanii „ No Promil – No Problem”. Dzieci także wykonały ciekawe prace konkursowe – plastyczne i literackie.

https://spbn.szaflary.pl/happening-no-promil-no-problem/

 Kolejną szkołą, która przystąpiła do Kampanii była SP w Zaskalu. Uczniowie malowali plakaty na temat bezpiecznego zachowania na drodze. W klasach starszych uczniowie układali hasła dotyczące bezpiecznego, bo trzeźwego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na godzinach wychowawczych uczniowie razem z wychowawcami rozmawiali o roli tych haseł. Zostały one również dołączone do plakatów, znajdujących się na terenie szkoły.

Uczniowie klasy V wykonali gazetki tematyczne, w których zwrócili uwagę na bezpieczne, bezpromilowe zachowanie kierowców na drodze. Na gazetkach znalazły się także informacje przedstawiające, do czego może doprowadzić bezmyślność pijanych kierowców, a także co należy robić aby każdy z uczestników ruchu drogowego był bezpieczny.

15 lutego 2023 roku Pani Dyrektor Renata Mozgowiec zaprosiła do szkoły funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej w Nowym Targu. Tematem spotkania była cyberprzemoc w sieci. Policjanci poruszyli też problem uzależnień od alkoholu oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i do domu. W spotkaniu z nimi uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. W tym dniu zorganizowano także akcję, która miała na celu rozpropagować kampanię NO PROMIL NO PROBLEM. Uczniowie w tym dniu nosili specjalny strój promujący akcję oraz przygotowali balony z logo kampanii na spotkanie z policjantami, ze społecznością szkolną. Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży, jak ważne jest bezpromilowe bezpieczeństwo ,na lekcjach godzin wychowawczych również przeprowadzono dodatkowe pogadanki z uwzględnieniem materiałów dostarczonych przez Gminę w Szaflarach.

Materiały te zostały wykorzystane też do przeprowadzenia kampanii informacyjnej zarówno wśród uczniów, poprzez wywieszenie ich na gazetce szkolnej w widocznym miejscu, jak również wśród rodziców na zebraniach klasowych

http://zspigzaskale.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=1055

Kolejną szkołą aktywnie włączającą się w Kampanię była Szkoła Podstawowa w Skrzypnem.

Dzień 21 marca uczniowie klas I-III rozpoczęli seansem filmowym, by później w marszu na rzecz trzeźwości wraz z transparentami i pod opieką czuwających nad bezpieczeństwem strażaków OSP Skrzypne udać się na plac remizy OSP. Wykrzykiwane hasła i aktywność dzieci miały na celu  promowanie akcji profilaktycznej „No Promil – No Problem”. Była to doskonała okazja do zmiany społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Do akcji włączyli się również uczniowie klas IV-VI, którzy przygotowali plakaty o tematyce profilaktycznej.

Przy tej okazji strażacy ze Skrzypnego przypomnieli o ważnym zawodzie strażaka i roli strażaka ochotnika w dbałości o poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Pokazali wóz bojowy z pełnym wyposażeniem i co bardzo zadowoliło uczniów pozwolili poczuć siłę z jaką wydobywa się woda podczas akcji gaśniczej. Bardzo dziękujemy miejscowym strażakom za włączenie się do akcji „No Promil – No Problem” oraz wspieranie działalności szkoły.

https://skrzypne.szkolnastrona.pl/a,1216,pierwszy-dzien-wiosny

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej odbył się cykl zajęć „NASZA RODZINA LUBI  BEZPROMILOWE KLIMATY,”. We wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia, których głównym założeniem  było zwrócenie uwagi na ograniczenie liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz podkreślenie roli pasażerów i  innych osób, aby nie wahali się reagować w sytuacjach, gdy widzą, że za kierownicę wsiada nietrzeźwy.  Takie zachowanie pozwoli  zapobiec wielu wypadkom i ludzkim dramatom. Bardzo ważny jest  udział dzieci i młodzieży w tego rodzaju zajęciach, ponieważ  przekaz skierowany przez nie do kierowców – swoich rodziców ma dużo większe znaczenie. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w akcje promujące działania  profilaktyczne będzie miał wpływ na kształtowanie postawy młodego człowieka w dorosłym życiu.

W ramach kampanii uczniowie szkoły wzięli również udział w konkursie plastycznym. Konkurs odbył się w trzech grupach wiekowych. Na poziomie etapu szkolnego w konkursie wzięło udział 49 uczniów. Szkolna komisja wybrała 9 najlepszych prac. Uczniowie otrzymali również w ramach kampanii ulotki dla rodziców z cyklu „Bajki nopromilowe” i inne materiały promujące trzeźwe poruszanie się po drogach.

Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej równie aktywnie przystąpiła do Kampanii angażując do niej nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów.

W ramach kampanii uczniowie klasy IV wykonali gazetkę informacyjną oraz przygotowali materiały do akcji w klasach. Uczniowie klasy V w każdej klasie przeprowadzili akcję promocyjną rozdając materiały dot. Kampanii i omówili jej założenia. Wszyscy uczniowie przekazali materiały rodzicom.

W Kampanii aktywny udział wzięło 75 uczniów, 3 nauczycieli oraz 2 rodziców, natomiast pośrednio do projektu zaangażowano wszystkich uczniów w szkole.

 W Szkole Podstawowej w Szaflarach przeprowadzono akcję No Promil No Problem zachęcając pracowników szkoły i rodziców, którzy przyszli na wywiadówkę, do  podpisania deklaracji: „Odpowiedzialnego kierowcy i świadka”. Jako pierwsze podpis złożyły: dyrektor szkoły i wicedyrektor, a następnie w ciągu dwóch godzin aż 119 osób. Oczywiście nikogo nie trzeba było przekonywać, bo odpowiedzialny i mądry  człowiek nie prowadzi samochodu pod wpływem alkoholu. Utworzyła się nawet kolejka, aby podpisać deklarację. Wolontariusze, poza zbieraniem podpisów pod deklaracjami, rozdawali ulotki promujące zdrowy tryb życia  i informowali o skutkach działania alkoholu na organizm człowieka. Odbył się pokaz, kawałki kurzej wątroby zostały zanurzone w różnych alkoholach, aby można było wizualnie przekonać się o jego negatywnym działaniu. Wśród uczniów klas siódmych i ósmych następnego dnia została przeprowadzona ankieta na lekcji biologii: „Prawda i mity o alkoholu”. Opracowało ją dwóch uczniów, po czym  wyniki w formie prezentacji przedstawili kolegom i koleżankom. Odbyły się w każdej klasie lekcje wychowawcze, promujące aktywny i zdrowy styl życia w rodzinie.

Wszystkie działania podejmowane przez uczniów z naszych szkół, nauczycieli, rodziców czy inne osoby zaangażowane w Kampanię zasługiwały na pochwałę i nagrody, a opiekunom należą się serdeczne podziękowania za tak szybkie i sprawne przygotowanie i przeprowadzenie akcji.

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

Katarzyna Sowa

 

 


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑