Aktualnosci

Published on 25 kwietnia, 2022 | by Katarzyna

0

Podsumowanie konkursu „Dorastamy bez nałogów”

„Dorastamy bez nałogów”

            22 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej w Zaskalu odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach z zakresu profilaktyki alkoholizmu i nikotynizmu. Uczestników konkursu oraz opiekunów powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach, która nie miała wątpliwości co do wiedzy uczestników i życzyła wszystkim powodzenia.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Bańskiej Niżnej, Bańskiej Wyżnej, Maruszyny Górnej, Maruszyny Dolnej, Skrzypnego i Zaskala. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 15 pytań zamkniętych, 3 otwartych oraz krzyżówki. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Dawid Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej – I miejsce
  • Anita Sikora ze Szkoły Podstawowej w Skrzypnem – II miejsce
  • Kacper Repa ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej – III miejsce

Laureaci otrzymali cenne nagrody w postaci voucherów do sklepu Decathlon, natomiast wszyscy uczniowie zdobyli nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach przyznało dodatkowe nagrody rzeczowe za miejsca I – VI.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień. Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów.

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników dokonała Pani Katarzyna Sowa oraz gospodarz tego obiektu – Pani Dyrektor Renata Mozgowiec.

Tekst: Katarzyna Sowa

Zdjęcia: Natalia Staszel


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑