Aktualnosci

Published on 3 kwietnia, 2019 | by Katarzyna

0

Podsumowanie konkursu „Dorastamy bez nałogów”

„Dorastamy bez nałogów”

            27 marca 2019r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach z zakresu profilaktyki alkoholizmu i nikotynizmu. Uczestników konkursu oraz opiekunów powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach oraz Wójt Gminy Pan Rafał Szkaradziński, który nie miał wątpliwości co do wiedzy uczestników i życzył wszystkim powodzenia.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 16 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Gabriel Bartoszek ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej – I miejsce
  • Stanisław Nawalaniec ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej – II miejsce
  • Andrzej Jarząbek ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej – III miejsce

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które składały się zgodnie z regulaminem konkursu: tablet, słuchawki bezprzewodowe oraz power bank. Kolejne trzy miejsca zostały również nagrodzone wspaniałymi upominkami ufundowanymi przez Wójta – Rafała Szkaradzińskiego wraz z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami albumowymi, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Maria Niedośpiał, Marta Bocheńska, Maria Święs Trzebunia, Joanna Palka, Renata Chrobak oraz członkowie GKRPA – Katarzyna Sowa i Małgorzata Gacek..

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa – Pełnomocnik Wójta ds. RPA w Szaflarach.

Tekst:   Maria Niedośpiał

Zdjęcia: Natalia Staszel


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑