Aktualnosci

Published on 20 marca, 2018 | by Katarzyna

0

Podsumowanie konkursu „Jestem wolny, więc mam wybór”

  16 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum. Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach oraz Wójt Gminy Pan Rafał Szkaradziński. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał – członek GKRPA.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i zażywania środków odurzających, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii (w tym dopalaczy) oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 24 pytań zamkniętych i 6 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Marceli Królczyk ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej – I miejsce;
  • Wiktoria Łukanus ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej – II miejsce;
  • Alicja Żukowska ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej – III miejsce.

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które składał się zgodnie z regulaminem konkursu sprzęt elektroniczny w postaci tabletu, słuchawek bezprzewodowych oraz power bank. Każdy z trójki laureatów otrzymał ponadto przepiękny Album o Gminie Szaflary oraz drobne gadżety ufundowane przez Wójta – Rafała Szkaradzińskiego wraz z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami albumowymi, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Maria Niedośpiał, Elżbieta Kuźmińska, Marta Bocheńska, Brygida Strzęp, Radosław Fiedler, Jan Ziętar, Marcin Bryniarski oraz członkowie GKRPA – Katarzyna Sowa, Małgorzata Gacek i Henryk Chrobak.

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa Pełnomocnik Wójta ds. RPA w Szaflarach.

 

Maria Niedośpiał


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑