Aktualnosci

Published on 23 lutego, 2017 | by Katarzyna

0

Podsumowanie Konkursu Profilaktycznego „Jestem wolny, więc mam wybór”

Gminny konkurs wiedzy „Jestem wolny, więc mam wybór”

22 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał – członek GKRPA.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i zażywania środków odurzających, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii (w tym dopalaczy) oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 21 gimnazjalistów z klas I, II i III ze wszystkich gimnazjów z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 22 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Ewa Łukaszczyk z ZSPiG z Szaflar – I miejsce;
  • Izabela Ciszek z ZSPiG z Szaflar – II miejsce;
  • Patryk Zubek z ZSPiG w Bańskiej Wyżnej – III miejsce.

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które składał się sprzęt elektroniczny, zgodnie z regulaminem konkursu. Każdy z trójki laureatów otrzymał ponadto przepiękny Album o Gminie Szaflary ufundowany przez Wójta – Rafała Szkaradzińskiego.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami albumowymi, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizator tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Pani Elżbieta Ujczak, Pani Maria Niedośpiał, Pani Elżbieta Kuźmińska, Pani Brygida Strzęp oraz członkowie GKRPA Pani Katarzyna Sowa oraz Pani Małgorzata Gacek.

Uroczystego podsumowania konkursu dokonała Pani Katarzyna Sowa Pełnomocnik Wójta ds. RPA w Szaflarach, natomiast wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów Pan Wójt Rafał Szkaradziński.

                                                                                                          Maria Niedośpiał


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑