Aktualnosci

Published on 12 czerwca, 2023 | by Katarzyna

0

Podsumowanie konkursu profilaktycznego „Pierwsza Pomoc”

Konkurs profilaktyczny „Pierwsza Pomoc”

                Tradycyjne już – jak zwykle na wiosnę – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach była organizatorem Gminnego Konkursu Pierwszej Pomocy dla uczniów z Gminy Szaflary. I tym razem, już po raz siódmy,  konkurs stał się nie tyle areną rywalizacji młodych zawodników, co raczej audytorium wymiany doświadczeń oraz miejscem wymiany doświadczeń  i w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na zaproszenie GKPiRPU i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach odpowiedziały wszystkie szkoły z Gminy Szaflary, delegując do udziału w tej przepięknej, ale i trudnej formie samosprawdzenia swych uczniów. Dodajmy – uczniów klas VIII przygotowywanych przez nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

Tradycji stało się zadość, że konkurs został przeprowadzony w obiektach Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, za co serdeczne podziękowania dla kierownictwa i kadry tej szkoły.

I tym razem organizatorzy mogli liczyć na pomoc młodych, bezinteresownie zaangażowanych podhalańskich ratowników medycznych. Dodatkowo do sztabu organizacyjnego dołączyli jeszcze studenci ratownictwa medycznego oraz pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Oj działo się, działo! Bo przecież, jak zwykle, konkurs sprawdzał nie tylko teoretyczne przygotowanie młodych adeptów ratownictwa (test wiadomości), ale i ich praktyczne umiejętności. Tymi umiejętnościami, a nawet predyspozycjami psychofizycznymi trzeba było wykazać się podczas praktycznej części, w której w kilku wyreżyserowanych przez organizatorów scenkach należało perfekcyjnie udzielić pomocy rannym i poszkodowanym uczestnikom wypadków
i zdarzeń zagrażających życiu.

Jak opisywali obecni na konkursie goście, zarówno uczestnicy, jak i pozoranci doskonale wczuwali się w swe role w zręcznie przygotowanych i zaaranżowanych zdarzeniach.

Dodajmy, że konkurs przygotowany został przez koordynatora Henryka Chrobaka i ratownika medycznego Kacpra Gromalę przy organizacyjnym wsparciu Izabeli Szeligi oraz nauczycielek Szkoły Podstawowej w Skrzypnem Weroniki Gąsienicy i Joanny Palki oraz pracowników szkoły w Skrzypnem.

Konkursowe zmagania oceniało jury w składzie Kacper Gromala (sędzia główny) oraz Antoni Ogórek
i Paweł Zych (sędziowie). Komisję sędziowską wspomagali studenci Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu: Gabriel Bochenek, Anna Bryjak, Oliwia Sral, Justyna Długopolska, Szymon Jaskowiec, Artur Klimas,, Bartłomiej Zając.

Zarówno organizatorzy, komisja sędziowska, jak i goście podkreślali bardzo wysoki stopień przygotowania uczestników  konkursu. Stąd należałoby stwierdzić, że wszyscy startujący zasłużyli na nagrody. Jednakże uwarunkowania współzawodnictwa są nieubłagalne – ktoś zwyciężyć musi. Podajemy zatem wyniki ostatecznej, finałowej klasyfikacji:

I miejsce             –             Julia MAZEPA

II miejsce            –             Weronika ZARĘBCZAN

III miejsce           –              Jakub WALUŚ

IV miejsce          –              Szymon RYCHTARCZYK

V miejsce            –              Maksymilian SOWA

Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania do fundatorów nagród – Iwony Gal – dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach oraz Katarzyny Sowy – Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach. Dziękujemy serdecznie Natalii Staszel  z Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za profesjonalną
i super zorganizowaną obsługę fotograficzną naszego konkursu.

Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy do naszych Sponsorów, wypróbowanych Przyjaciół naszego konkursu – do Term Szaflary i „Gorącego Potoku”.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, a jednocześnie gospodarzom, na których terenie przeprowadzono zawody – Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem i jej Dyrektor Pani Brygidzie Strzęp.

Tekst: Henryk Chrobak

Zdjęcia: Natalia Staszel

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑