Aktualnosci no image

Published on 16 września, 2013 | by Katarzyna

0

Procedury wsparcia psychologicznego

 Procedura wsparcia psychologicznego dla rodzin w Gminie Szaflary

1.      Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary o wsparcie psychologiczne  może złożyć rodzina, szkoła,  policja,  inna osoba lub  instytucję.

1. Do Komisji wpływa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o wsparcie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, bądź osobiście
do siedziby GOPS – pokój nr 3 w Urzędzie Gminy Szaflary.

3. Zgłaszający dołącza do wniosku posiadaną dokumentację (opinie, informacje o przebytym leczeniu itp.)

4. Skierowanie do psychologa osób niepełnoletnich wymaga zgody Rodziców lub prawnych opiekunów.

5.   Komisja zaproponuje osobie i jego Rodzinie wsparcie psychologiczne i  za pośrednictwem Pełnomocnika ustali  pierwszy termin spotkania  z Psychologiem.

6.  Informacja o spotkaniu z Psychologiem zostanie przesłana na piśmie lub podana telefonicznie..

5.  Dalsze terminy spotkań  z  Rodziną ustala Psycholog.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑