Aktualnosci

Published on 20 grudnia, 2016 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzaleznień w wychowaniu regionalnym w Borze

Sprawozdanie  z realizacji programu wychowania regionalnego

 dla klasy VI Szkoły Podstawowej w Borze: „Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym”

 

Realizując program wychowania regionalnego w kl.VI w roku kalendarzowym 2016 starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli czyli środowiska lokalnego.

Celem programu było:

  • kształtowanie prawidłowej postawy patriotycznej zarówno wobec dużej jak i małej Ojczyzny,
  • rozwijanie takich uczuć jak: godność, odpowiedzialność itp.,
  • podnoszenie wiedzy o naszym regionie poprzez rzetelną informację o dorobku poprzednich pokoleń – natury materialnej jak i duchowej,
  • wpajanie miłości do rodzinnej przyrody i szczególnej jej ochrony,
  • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej – rozwijanie osobowości twórczych,
  • dążenie do tego, aby uczniowie lepiej poznali swój region, potrafili dostrzec różnorodność kultury i aby pielęgnując tradycję – potrafili ją twórczo rozwijać,
  • ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój,
  • zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym,
  • promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
  • poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

W czasie realizacji programu wspólnie z uczniami określiliśmy region i  grupę etniczną, wyjaśniliśmy pojęcie „Małej Ojczyzny”, jej wyróżniki oraz miejsce w kulturze i gospodarce ogólnonarodowej.

Poświęciliśmy również uwagę warunkom przyrodniczo-geograficznym regionu  z uwzględnieniem Parków Narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego.

Następnie zajęliśmy się opisem tradycji, które zachowały się do tego czasu w rodzinie z okazji np. świąt, prac w polu itp. jak również opisem tradycji zapisanych w pamięci ludzi starszych. Uczniowie przeprowadzali wywiady z najstarszymi członkami rodziny, a następnie dzielili się zdobytymi informacjami na forum klasy.

Utrwaliliśmy wiadomości dotyczące historii Boru i gminy oraz współczesności.

Z istniejącego w naszej szkole kącika regionalnego stworzyliśmy izbę regionalną dzięki zaangażowaniu szóstoklasistów,  poprzez żmudne wykonywanie parzenic ozdabiających ściany i kącika naszej poetki ludowej P. Ludwiny Jarząbek. Efekty tej pracy oglądają z zaciekawieniem uczniowie młodszych klas i odwiedzający naszą szkołę goście.

Uczniowie kl.VI  w ramach zajęć regionalnych pomagali w utrzymaniu czystości wokół kapliczki znajdującej się na tym terenie.

Na bazie informacji zamieszczonych w różnych opracowaniach książkowych, na stronach internetowych oraz własnych obserwacji udało się nam dokonać krótkiego przeglądu tradycji i zwyczajów na Podhalu, a więc śpiewu, muzyki, tańca, stroju, potraw regionalnych oraz imprez cyklicznych.

Dokonałam ogólnej charakterystyki na temat wspólnot regionalnych w naszym kraju. Korzystając  z różnych źródeł przybliżyliśmy sobie historię Podhala, a przede wszystkim przebieg Powstania Kostki Napierskiego, Bunt Stanisława Łętowskiego i Poruseństwo Chochołowskie.

Przedstawiłam uczniom sylwetki wybitnych Polaków w walce o wolność: m.in. Generała Andrzeja Galicy.

Omówiliśmy  również najważniejsze cechy gwary podhalańskiej, by lepiej przygotować się do dwóch konkursów recytatorsko – gawędziarskich: Gminnego Konkursu Recytatorsko-Gawędziarskiego im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona w Skrzypnem oraz Konkursu Recytatorsko-Gawędziarskiego im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie” w Szaflarach. W konkursie gwarowym w Skrzypnem reprezentowała naszą szkołę uczennica kl. VI Maria Milan. Na zajęciach opowiadaliśmy też o Krzyżu Grunwaldzkim na Ranizbergu, jako symbolu wierności Polsce.

Kilka zajęć poświęciłam na profilaktykę uzależnień poruszając takie tematy jak:

– uzależnienie jest śmiertelną chorobą,

– przyjmowanie ról,

– wychodzenie z nałogu,

– sztuka odmawiania,

– zdrowe i dobre życie.

W następstwie tych zajęć moi uczniowie brali udział w szkolnym konkursie wiedzy o alkoholizmie i nikotynizmie. Laureaci I-III miejsc reprezentowali szkołę na Gminnym Konkursie Profilaktycznym „Dorastamy bez nałogów”.

Wzięliśmy udział w kampanii społecznej „No Promil – No Problem” w ramach, której szóstoklasiści wykonali gazetkę na korytarzu dla młodszych kolegów i rodziców.

Uczniowie w ramach wychowania regionalnego przygotowali prace plastyczne na konkurs „Dzieło Św. Mikołaja podejmowane przez współczesnych” oraz wykonywali ozdoby świąteczne na Finał Gminnego Konkursu Plastycznego „Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie”. 

Ponadto zbieramy na bieżąco ciekawe informacje o Borze do publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Edukacja regionalna” i zamieszczamy relacje z działań o charakterze regionalnym na naszej stronie internetowej.

Obecnie przygotowujemy się do jasełek, na które planujemy jak co roku upiec moskole.

Prowadząca zajęcia: Wioletta Luberda

bez%e2%94%acatytu%e2%94%bceu bvbvnn bvnbvn ffff

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑