Aktualnosci

Published on 21 grudnia, 2018 | by Katarzyna

0

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym” w Maruszynie Górnej

Sprawozdanie z realizacji projektu „Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym”

w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej

Zajęcia z wychowania regionalnego w roku 2018 realizowane były w klasie VI oraz od września rozpoczęły się w klasie V. Spotkanie podzielone były na bloki tematyczne, zgodnie z programem wychowania regionalnego. Nadrzędnym celem edukacji regionalnej jest poznanie dziedzictwa kulturowego,  etnicznego najbliższego dziecku poprzez sam fakt urodzenia się w danym środowisku. Silne poczucie regionalnej tożsamości stanowi drogę prowadzącą do identyfikacji z wielką ojczyzną poprzez zakorzenienie w małej.

W  czasie  realizacji  programu  udało mi się wykonać  wiele nietuzinkowych zadań. Zawdzięczam to przede wszystkim moim uczniom, którzy chętnie  włączyli  się  w to  przedsięwzięcie, także rodzicom uczniów oraz gospodarzom ze środowiska lokalnego, którzy nas gościli i opowiadali o ważnych płaszczyznach kultury regionu.

Hasłem „ My tradycji nie gubimy” rozpoczęliśmy cykl zajęć poświęconych kulturze, zwyczajom Podhala. Uczniowie podczas zajęć, które miały różną formę od filmu, wykładu poprzez zajęcia kreatywne, metody aktywizujące do tworzenia własnych albumów i plakatów zgłębiali się w wartości i tradycje Podtatrza. Wychowankowie często pracowali z „ Zeszytem tatrzańskim” oraz książką Piotra Karskiego „ W góry”. Poznali też lokalną prasę oraz strony internetowe promujące region. Wykorzystując zdobytą tam wiedzę samodzielnie przygotowywali prezentacje multimedialne, oraz foldery.

Największe emocje wzbudziły „ wyjścia w teren” i możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami lokalnych zawodów i twórców ludowych. Udaliśmy się na bacówkę, gdzie dzieci poznały pracę pasterza i związane z pasterstwem zwyczaje oraz sam proces wyrobu oscypków. Odwiedziliśmy plac budowy domów drewnianych, gdzie mieliśmy możliwość poznać tradycje regionalnego budownictwa domów z bali. Wiele zabawy połączonej z nauką, dało nam spotkanie z Panią Heleną Zapotoczną z Maruszyny, która opowiadała o stroju góralskim, góralskim hafcie oraz pokazała jak wyhaftować piękne wzory na bluzkach. (Wcześniej uczniowie przygotowywali projekty strojów góralskich z nowoczesnymi elementami.) Każde z tych spotkań miało charakter podsumowania cyklu lekcji poświęconej danej tematyce.  Uczniowie poznali gwarowe słownictwo w danej dziedzinie. Szczegółowe informacje o wycieczkach znajdują się na internetowe stronie szkoły.

Ponad to w pierwszym etapie zajęć uczniowie klasy VI wypełniali „ Międzypokoleniową ankietę góralską” ich zadaniem było porozmawiać z dziadkami o tradycjach regionalnych, oraz znaleźć ich cechy z teraźniejszością.

W klasie V podsumowującym spotkaniem w tym półroczu było wspólne przygotowanie „biesiady góralskiej” – wcześniej zapoznając się z tradycyjną kuchnią góralską na ostatnich zajęciach wspólnie ugotowaliśmy kwaśnicę, oraz kosztowaliśmy przygotowanych przez rodziców dzieci – moskoli, korbocy i oscypków.

W efekcie realizacji programu edukacji regionalnej uczniowie:

– poznali specyfikę regionu Podhala,

– aktywnie uczestniczyli w zachowaniu dziedzictwa kulturowego tego regionu,

– wykazali  troskę  o  kulturę góralską  i  szacunek  dla  tych,  którzy  ją tworzyli,

– zaangażowali rodziców w życie klasy i szkoły.

Podsumowując, taka forma zajęć regionalnych pokazała uczniom szerokie możliwości własnego rozwoju i zdobywania wiedzy szans na wartościowe i ciekawe życie bez używek. Ponad to lekcje regionalne wyposażyły uczniów w wiedzę o regionie, aktywizowały poznawczo, rozwijały ich zdolności twórcze,  uczyły szacunku do siebie i starszych, kształtowały  postawę  dumy  i  poszanowania  dla  kulturalnej  ostoi  swojego regionu.

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑