Aktualnosci

Published on 19 grudnia, 2017 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Skrzypnem

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w kl. VI w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem

Od stycznia do grudnia 2017 r. przeprowadzono (ponad) 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki  w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były w roku szkolnym 2016/2017 oraz obecnie w roku szkolnym 2017/2018. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów.

Tematyka zajęć obejmowała:

-wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach
– tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,

– naukę śpiewu, elementów tańca,

– poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje)

– poznanie literatury regionalnej

– poznanie twórców ludowych

– kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur

– zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu
– wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania  wolnego czasu bez  stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, śztuki plastyczne, teatralne)
– nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające.
– stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży
– zwiększenie poczucia odpowiedzialności z własne wybory i decyzje.

W ramach zajęć uczniowie:
– ogladali filmy związane z tematyką zajęć ,
– przygotowywali prezentacje i referaty na temat strojów regionalnych, zwyczajów i obrzędów, architektury regionalnej, pisarzy góralskich,
– poznawali elementy tańca góralskiego,

– opracowali przedstawienie po góralsku: „Chodzenie ze Śmierzteckom” – obrazujęce obrzędy
i zwyczaje wielkopostne

– rysowali motywy góralskie: rozety, parzenice…
– odbyły się 4 wycieczki w ramach projektu „Poznawanie swojego regionu poprzez wycieczki turystyczno – krajoznawcze”, które mogły być zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Gminy w Szaflarach. Dotację uzyskało Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie:

1) do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (Warsztaty, zwiedzanie Skansenu oraz ognisko integracyjne)
2) w Pieniny – na Trzy Korony i Sokolicę,
3) w Gorce – na Turbacz
4) do Niedzicy – (Zamek, zapora i elektrownia wodna, Park Mniatur Architektury Podhala, Spisza i Orawy)

– odbyło się spotkanie z twórcą ludowym – rzeźbiarzem p. Władysławem Zacharą

Monika Peciak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑