Aktualnosci

Published on 16 grudnia, 2019 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Borze

Edukacja regionalna to „…troskliwe pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i intensyfikacja aktywności społeczności lokalnych na rzecz swojej małej Ojczyzny…”.

W świetle tej myśli w naszej szkole rokrocznie organizowane są w klasie VI zajęcia wychowania regionalnego, których celem jest:

 • kształtowanie prawidłowej postawy patriotycznej zarówno wobec dużej jak i małej Ojczyzny,
 • rozwijanie takich uczuć jak: godność, odpowiedzialność itp.,
 • podnoszenie wiedzy o naszym regionie poprzez rzetelną informację o dorobku poprzednich pokoleń – natury materialnej jak i duchowej,
 • wpajanie miłości do rodzinnej przyrody i szczególnej jej ochrony,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej – rozwijanie osobowości twórczych,
 • dążenie do tego, aby uczniowie lepiej poznali swój region, potrafili dostrzec różnorodność kultury i aby pielęgnując tradycję – potrafili ją twórczo rozwijać,
 • ochrona dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój,
 • zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym,
 • promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 • poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, udało się określić z uczniami region i grupę etniczną, wyjaśnić pojęcie „Małej Ojczyzny”, wskazać jej wyróżniki oraz miejsce w kulturze i gospodarce ogólnonarodowej, aby w ten sposób uświadomić młodym ludziom bogactwo oraz wielowymiarowość dziedzictwa, jak również potrzebę jego kontynuacji i pomnażania.

Zebraliśmy informacje na temat warunków przyrodniczo – geograficznych regionu ze szczególnym uwzględnieniem najbliżej położonych parków narodowych w formie krótkich filmów.

W oparciu o wywiady przeprowadzone przez uczniów z najstarszymi członkami rodziny, dzieliliśmy się wiedzą na temat tradycji zachowanych w naszych domach, ponieważ poznanie tradycji i obyczajów własnego regionu pozwala na integrację z danym środowiskiem i daje poczucie więzi społecznej.

Dbaliśmy o naszą izbę regionalną.

Korzystając z prezentacji przygotowanych przez starszych kolegów, szóstoklasiści poznali historię wsi i Gminy Szaflary.

Wykorzystując różne publikacje i wiedzę zdobytą na podstawie własnych obserwacji, dokonaliśmy charakterystyki elementów kultury materialnej, czyli budownictwa i zabytków architektonicznych na Podhalu, oraz twórczości artystycznej, czyli śpiewu, muzyki, tańca, stroju i imprez kulturalnych, by każdy uczestnik zajęć dostrzegł atrakcyjność własnej „małej Ojczyzny”.

Poznaliśmy przepisy na potrawy regionalne borzańskich gospodyń, które absolwenci naszej szkoły zebrali i opracowali.

W celu rozwijania szacunku wobec innych wspólnot regionalnych przedstawione zostały wiadomości o wspólnotach regionalnych w naszym kraju.

Na podstawie informacji z różnych źródeł przybliżyliśmy sobie historię Podhala (przebieg Powstania Kostki Napierskiego, Bunt Stanisława Łętowskiego i Poruseństwo Chochołowskie). Natomiast sylwetki wybitnych podhalańczyków uczniowie poznali, przygotowując się do konkursów gwarowych:

 • „Gminny Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona” w Skrzypnem
 • „Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Augustyna Suskiego” w Szaflarach

Kilka zajęć poświęciłam na profilaktykę uzależnień od nikotyny i alkoholu, tym samym przygotowując uczniów do Gminnego Konkursu Profilaktyki Uzależnień, w którym reprezentowało nas trzech laureatów etapu szkolnego.

W ramach profilaktyki uzależnień szóstoklasiści wykonali również prace plastyczne na konkurs „NO PROMIL – NO PROBLEM”.

Podczas zajęć słuchaliśmy i śpiewaliśmy z uczniami kolędy i pastorałki w gwarze podhalańskiej, które  prezentowaliśmy podczas jasełek dla mieszkańców całej wsi. Ponad to uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowali ponad 300 moskoli dla gości oglądających występy dzieci w remizie OSP w Borze.

Obecnie uczniowie wykonują ozdoby świąteczne na gminny konkurs „Bajkowa choinka”.

Dla mnie najważniejsze jest to, że uczniowie podczas tych zajęć wychodzą z wieloma ciekawymi inicjatywami i pomysłami wpływającymi na przebieg zajęć. Cieszy mnie tak ogromne zaangażowanie młodych ludzi w rozwój i kultywowanie tradycji naszych ojców.

 

Prowadząca zajęcia: Wioletta Luberda

Bór, 12.12.2019r.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑