Aktualnosci

Published on 15 grudnia, 2020 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Maruszynie Górnej

Nadrzędnym celem działań  podczas zajęć wychowania regionalnego w roku 2020 w obecnej klasie VI było przygotowanie uczniów do całościowego postrzegania otaczającego świata w kontekście tradycji, kultury, otaczającej przyrody. Służyły temu właśnie „warsztaty regionalne”, w czasie których za pomocą różnorodnych metod dydaktycznych uczniowie  kształtowali poczucie własnej tożsamość, rozwijali swoją wiedzę o regionie, twórczo spędzali czas i poznawali zależności między tradycją a współczesnością.

Na zajęciach w ogólnym rozumieniu uczniowie uczyli się umacnia więzi z najbliższym środowiskiem rodzinnym, regionem, krajem, a także brali aktywny udział w tworzeniu otaczającej ich rzeczywistości, poprzez udział w dwóch wycieczkach – do Zakopanego, aby pojeździć na łyżwach na ślizgawce w Centrum Ośrodku Sportu , oraz jesienią do Morskiego Oka, aby podsumować wiedzę o TPN oraz roślinności w Tatrach.   Zajęcia regionalne prowadzone były z podziałem na bloki tematyczne: Język – gwara,  Tradycje – pamiątki przeszłości, Życie codzienne – praca dawnej i dziś, Kuchnia dawnego Podhala, Przyroda – Parki Narodowe.

Uczniowie podczas zajęć, które miały różną formę : spotkanie z filmem, warsztaty plastyczne, zajęcia kreatywne, pogadanki, tworzyli prezentacje multimedialne, plakaty, foldery oraz słowniczek gwary. Pracowali z mapą Gminy Szaflary, wyszukując lokalne atrakcje turystyczne. Zagadnienia  kuchni góralskiej zostały usystematyzowane na plakacie na podstawie książki „Góralska książka kucharska”.

Uczniowie na zajęciach pracowali z „Zeszytem Tatrzańskim”, Słownikiem gwary podhalańskiej, książką Piotra Karskiego „W góry”, folderami i przewodnikami po regionie Spisza, Orawy i Podhala. Na lekcjach regionalnych podopieczni korzystali z biblioteki szkolnej, gdzie  znajduje się bogaty księgozbiór z zakresu edukacji regionalnej, wykorzystywany  przy realizacji projektów edukacyjnych oraz w czasie przygotowywania się do konkursów o tematyce regionalnej.

Realizacja treści związanych z najbliższym otoczeniem przebiegała w sposób naturalny, gdyż opierała się na przeżyciach i związkach emocjonalnych dziecka z rodziną, szkołą, miejscem zamieszkania, najbliższą okolicą. Myślę, że pokazanie uczniom najbliższej okolicy jako miejsca atrakcyjnego, które nie będzie się kojarzyło z  nudą – a miejscem z możliwością rozwoju i ciekawie spędzonego czasu – przełoży się na zainteresowania inne niż używki i nałogi.

Marta Bryniarska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑