Aktualnosci

Published on 15 grudnia, 2021 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Maruszynie Górnej

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej – sprawozdanie z realizacji godzin wynikających z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ- jest działalnością zapobiegawczą, nie chodzi w niej o działania związane z uzależnieniem, lecz o działania skierowane na unikanie szkód społecznych i zdrowotnych. Dlatego celem zajęć edukacji regionalnej jest rozbudzanie zainteresowań ucznia historią, kulturą i tradycją własnego regionu. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej, wskazanie walorów turystycznych regionu i jego atrakcyjności oraz możliwości ciekawego spędzania czasu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego.

W związku z powyższymi założeniami zajęcia z edukacji regionalnej w roku 2021 były poświęcone na wycieczki, wyjścia do muzeów, przygotowywanie plakatów promujących region. Klasa VI w ramach warsztatów regionalnych była na całodniowych wycieczkach : w Nowym Targu, gdzie odwiedzili Muzeum Drukarstwa, Muzeum Podhalańskie w Ratuszu, Park Miejski oraz dwa najstarsze kościoły – św. Anny i św. Katarzyny oraz drugą w Zakopanem, Kuźnicach i na Kasprowym Wierchu.   Innymi zajęciami w terenie był spacer na Skałkę Rogoźnicką oraz piknik regionalny. Ponad to  uczniowie obecnej klasy VI na zajęciach oglądali filmy  o tematyce regionalnej, które przybliżyły im pojęcie tradycji i regionu Podhala. Podczas warsztatów regionalnych uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje talenty i zdolności muzyczne, plastyczne i recytatorskie, zachęcając swoim przykładem innych do poszukiwania pasji związanej z regionem. W tym roku zajęcia podzielone były na bloki tematyczne: Podhale jako region turystyczny, Nowy Targ – stolica Podhala, Maruszyna – tu mieszkam! Strój góralski, muzyka i gwara.  Pierwsze trzy miesiące  2021r. ze względu na obowiązujące obostrzenia były czasem nauki zdalnej, zatem aby ograniczyć czas przed komputerem dla dzieci, zajęcia z wychowania regionalnego rozpoczęły się w kwietniu i trwały do grudnia. Wychowankowie często pracowali z „ Zeszytem tatrzańskim” oraz książką Piotra Karskiego „W góry”. Poznali też lokalną prasę oraz strony internetowe promujące region.

Zajęcia regionalne formie aktywizującej  pokazują  uczniom szerokie możliwości własnego rozwoju oraz szanse na wartościowe i ciekawe życie bez używek.

Marta Bryniarska – Ziemska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑