Aktualnosci

Published on 18 grudnia, 2018 | by Katarzyna

0

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym” w SP w Skrzypnem

Profilaktyka w wychowaniu regionalnym w kl. VI
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem

Od stycznia do grudnia 2018 r. przeprowadzono (ponad) 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były w roku szkolnym 2017/2018 oraz obecnie w roku szkolnym 2018/2019. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów.

Tematyka zajęć obejmowała:

-wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach
– tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,

– naukę śpiewu, elementów tańca,

– poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje)

– poznanie literatury regionalnej

– poznanie twórców ludowych

– kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur

– zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu
– wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania  wolnego czasu bez  stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, sztuki plastyczne, teatralne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki poznawcze)
– nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające.
– stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży
– zwiększenie poczucia odpowiedzialności z własne wybory i decyzje.

W ramach zajęć uczniowie:
– ogladali filmy związane z tematyką zajęć ,
– poznawali elementy tańca góralskiego, przyśpiewki góralskie, literaturę góralską, zwyczaje..

– pracowali przedstawienie po góralsku: „Chodzenie ze Śmierzteckom” – obrazujęce obrzędy
i zwyczaje wielkopostne, które zostało przedstawione w szkole oraz w Domu Seniora „Tatrzańska Jesień” w Skrzypnem

– rysowali motywy góralskie: rozety, parzenice…
– odbyły się 4 wycieczki w ramach projektu „Poznawanie swojego regionu poprzez wycieczki turystyczno – krajoznawcze”, które mogły być zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Gminy w Szaflarach. Dotację uzyskało Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie:

1) do Zakopanego – zwiedzanie muzeów oraz wazńych miejsc w Zakopanem (Muzeum Tatrzańskiego, Muzeum Stylu Zakopiańskiego „Willa Koliba” oraz Muzemum „Inspracje”, Cmentarza na Pęksowym Brzezku) oraz zajęcia edukacyjne w Centrum Przyrodniczym Tatrzańskiego Parku Narodowego
2) na Babia Górę – piesza wycieczka z przewodnikiem (niestety pogoda nie pozwoliła dotrzeć na sam szczyt:(
3) do Zakopanego (z kolejną klasą  – program jak powyżej)

Dzięki tym wyjazdom, uczniowie dodatkowo mogli się zintegrować z kolegami z innej szkoły oraz
w rzeczywisty sposób zobaczyć, jak można wartościowo i przyjemnie spędzać swój wolny czas bez stosowania używek.

Monika Peciak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑