Aktualnosci

Published on 16 grudnia, 2019 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Szaflarach

Program Profilaktyki Uzależnień w Wychowaniu Regionalnym w naszej szkole realizowany jest według mojego programu autorskiego „ Nasza mała ojczyzna” w klasach VI szkoły podstawowej- 1 godzina tygodniowo . Program realizowany jest w ciągu roku szkolnego.

Głównym jego hasłem jest „ Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Obejmuje on wiedzę o warunkach przyrodniczych, geograficznych, losach historycznych i dorobku kulturalnym Podhala ze szczególnym uwzględnieniem informacji o Szaflarach. Zwraca on też uwagę na przyległe regiony- Orawę i Spisz.

Na lekcjach regionalizmu uczniowie poszerzają wiedzę na temat własnego regionu, a szczególnie Szaflar. Poznają piękno naszej miejscowości, ale także zauważają problemy. Uczą się poszanowania dziedzictwa kulturowego, tradycji i ludzi z nim związanych. Lekcje motywują uczniów do aktywnego działania i pozwalają poznać inne, bezpieczne sposoby spędzania wolnego czasu, aby odciągnąć ich od używek i negatywnych  zachowań.

Realizując te zadania na pierwszych lekcjach uczniowie dokładniej zapoznali się z postacią patrona szkoły Augustyna Suskiego, wykonując  prace w zespołach. Z okazji  101- rocznicy odzyskania niepodległości zwróciłam większą uwagę na wydarzenia odbywające się w naszej miejscowości. Dlatego uczniowie uczestniczyli w „Ouest po Szaflarach” . Tym razem podzielili się na zespoły i samodzielnie rozwiązywali zadania. Dzięki tej grze poznawali dokładniej zabytki i historię naszej wsi. Poszerzyli też swoje wiadomości o patronie naszej szkoły Augustynie Suskim.  W czasie lekcji wiedzy o regionie uczniowie mają możliwość prezentowania swoich dodatkowych prac, które wykonali na różne konkursy, czy też informowali kolegów o swoim udziale w koncertach organizowanych na naszym terenie.  Natomiast indywidualnie opracowywali drzewa genealogiczne, poznając w ten sposób dzieje swoich rodzin. Bardzo ważną pracą zespołową było wykonanie albumów o Szaflarach. Realizując ten projekt, wcześniej poznali położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, historię Szaflar i okolic. Po wykonaniu albumów uczniowie prezentowali je przed kolegami.  Poznając dorobek kulturalny górali uczniowie szukają zabytków w naszej miejscowości, twórców kultury, poznając Ich  dzieła artystyczne czy literackie. Na lekcjach prezentują także swoje umiejętności związane ze śpiewem, tańcem  góralskim. Przypominają i poznają zwyczaje i obrzędy świąteczne,   czy niektóre zwyczaje wesela góralskiego.  Omawiają także rolę i znaczenie Związku Podhalan. Podsumowując ten dział została przeprowadzona lekcja pod hasłem- „ Jak nie odżywki, to co?” Uczniowie wymieniali różne , poznane wcześniej sposoby spędzania wolnego czasu. Dowiedzieli się też jak można pomóc uzależnionym.  Chcąc porównać  kulturę oraz warunki życia Podhala,  Spiszu i Orawy tym razem  uczniowie szukali informacji w książkach, folderach, na fotografiach czy w  internecie.

Podsumowując- lekcje regionalizmu nie tylko pozwalają uczniom poznać dokładniej swoją miejscowość i jej okolice, ale pokazują alternatywę do złych zachowań  i  zagrożeń  młodego człowieka.

Halina Hanula.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑