Aktualnosci

Published on 21 grudnia, 2020 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Zaskalu

Sprawozdanie  z realizacji zajęć w ramach projektu „Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym”

w Szkole Podstawowej w Zaskalu w 2020 roku

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je w klasie .Rodzina to także  tradycje i zwyczaje , którym poświęcono większość  zajęć .Szóstoklasiści  przygotowywali referaty , w których przedstawiali zwyczaje i tradycje Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia na Podhalu.

Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi . Uczniowie zapoznali się z przyczynami  i ze skutkami picia alkoholu , palenia papierosów i stosowania dopalaczy, a także zapoznali się z  możliwościami korzystania z pomocy  w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji. W tym celu pisali referaty  i  prezentowali  je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując wcześniej zebrane i  omówione na zajęciach informacje na ten temat. Niektórzy przygotowywali prezentacje.

Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu  z rodziną. Dużo czasu  poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych . Uczniowie  poznali florę i faunę naszego regionu , parki narodowe i ich symbole. Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz  prezentowaniu  swoich możliwości  gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją małą ojczyznę. Przeglądali  także  albumy i fotosy Beskidów i Tatr ze strojami regionalnymi, poznając  fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór. Korzystając z różnych  źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców ludowych  a zwłaszcza Bogdana Werona i Augustyna Suskiego, a także  ich twórczość.  Pracując z materiałami  z PPWSZ w Nowym Targu szóstoklasiści poznali rzemiosła swoich przodków ,a także zapoznali się z  pojęciem ginących zawodów.

Na zajęciach o tematyce gwarowej uczniowie prezentowali wiersze gwarowe Bogdana Werona i Wandy Szado -Kudasikowej a także czytali teksty Augustyna Suskiego . Nauczyciel regionalizmu przygotowywał trzech uczniów do Gminnego Konkursu  o Uzależnieniach, który odbył się w Szkole Podstawowej w Maruszynie. Z powodu pandemii został przełożony wyjazd do Muzeum  im. Czesława  Pajerskiego w Nowym Targu  oraz do Muzeum Drukarstwa. Nauczyciel regionalizmu został koordynatorem i  brał udział w szkoleniu online 1 edycji ,,Benefisu Rodzin’’. Materiały ze szkolenia będą wykorzystywane na lekcjach.

Zaskale  15.12.2020

Prowadzący  zajęcia

mgr  Marta  Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑