Aktualnosci

Published on 15 grudnia, 2021 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Zaskalu

Sprawozdanie  z  realizacji  zajęć  w  ramach  projektu

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w kl .VI”

w Szkole Podstawowej  w  Zaskalu  w roku  2021

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je w klasie. Rodzina to także  tradycje i zwyczaje , którym poświęcono większość  zajęć. Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi. Uczniowie zapoznali się z przyczynami  i ze skutkami picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania dopalaczy, a także zapoznali się z możliwościami korzystania z pomocy  w ośrodkach wsparcia. Poznali numery  telefonów zaufania. Wiedzą, co to jest niebieska i pomarańczowa linia .  Pisali referaty  i  prezentowali  je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując wcześniej zebrane i omówione na zajęciach informacje na ten temat. Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu z rodziną. Dużo czasu  poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych. Uczniowie  poznali florą i faunę naszego regionu, parki narodowe i ich symbole. Dzięki lekcjom regionalizmu wiedzą jak dbać o swoje środowisko i czyste powietrze. Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz  prezentowaniu  swoich możliwości  gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją „małą ojczyznę”. Przeglądali także  albumy i fotosy ze strojami regionalnymi Beskidów i Tatr, poznając  fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór. Korzystając z różnych  źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców ludowych  a  zwłaszcza  Bogdana  Werona i Augustyna Suskiego, i ich twórczość.  Pracując z materiałami  z PPWSZ w Nowym Targu szóstoklasiści poznali rzemiosła swoich przodków ,a także zapoznali się z pojęciem ginących zawodów. Na lekcjach przedstawiali prezentacje ,oglądali filmiki przedstawiające między innym pracę garncarza, tkaczki, kowala. Jak corocznie uczniowie brali udział w Gminnym Konkursie o Uzależnieniach. Z naszej szkoły pierwsze miejsce otrzymał uczeń z klasy V Adam Marusarz a, wyróżnienie uczennica klasy VII Zofia Bukowska. Na zajęciach omawiano także tematykę, związaną z akcją NO PROMIL NO PROBLEM.

Zaskale,  10.12.2021

Prowadzący  zajęcia

mgr  Marta  Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑